Bestyrelsesmøde d. 9. april 2024

Rønne Tennis og Padel Klub – Bestyrelsesmøde den 9. april 2024, kl. 19:00 i DGI-Hallens Kontor

Mødetid er kl. 18:45                                                     Mødet slutter kl. 21:30

Mødedeltagere: Benny Mortensen (BM), Else Jørgensen (EJ), Esther Løsholt (EL), Hanne Espersen, (HE), Jesper S B Rasmussen (JSBR), Jette Barslund (JB), Morten Bertelsen (MB)

 1. Valg af mødeleder :
 2. Bemærkninger til dagsorden:Intet
 3. Bemærkninger til referat fra sidste møde og generalforsamling (referater er vedlagt) Intet
 4. Opfølgning fra generalforsamling
  1. Mindetavle/mindefond til ære for Bent Ole Hansen. Diskussion om hvilken form vi skal have, enighed om det skal være i Bent Ole´s ånd.

Benny finder ud af foto af Bent Ole

Kammeratskabspokal forudsætninger. Esther laver udkast.

 1. Visioner for klubbens formue. Udvikling af klubbens tennis og padel faciliteter og skabe et attraktivt miljø for nuværende og kommende medlemmer.
 2. Det er meddelt svømmehallen, at vi indgår aftalen om parkeringspladsen Orientering fra Hanne, om at vi har indgået aftalen, som aftalt på generalforsamlingen.
 3. Vedligehold af baner. Klaus Rønne, skal spørges om han har svar på renoveringen af banerne.
 4. Opmærksom på økonomien for padel. Vi holder nøje øje med økonomien, og får tjek på aftaler med Matchpadel. Jesper vil gerne deltage til møderne sammen med Knud Erik
 1. Projekt lys på baner. Der er sendt ansøgninger, vi afventer muligheder.
 2. Klargøring af baner den 13. april 2024. Mail sendt ud. Esther tager krus med.
 3. Standerhejsning den 27. april 2024. Hanne og Benny hejser flag.
 4. Tennissportens Dag den 27. april 2024. kl 11-13. Else står for Padel,
 5. Knud Erik reserverer baner., Graham og Else spørges af ( Jette)

Pickleball, skumtennis, Benny og Esther

Tennis  tager Peter, Pernille Tobias Noomi

John Berlin griller pølser – Laura Hulgård Pandekager

Køkken – Jesper og John

Morten køber drikkelse

Konkurrence om find Holger.

 1. Skolernes forårsfestival den 29. maj 2024. Else – Jette-Esther – og en til( Jette finder en )
 2. Sæsonstart
  1. Senior : 30 april
  2. Ungdom: 29 april

Farumbesøg 8-9 juni for spillere over 12 år

 1. Padel:Er i gang
 2. Pickleball evt onsdage aften og lørdag formiddag.- Gratis for medlemmer
 1. Turnering i uge 34. 24-25.august
 2. Opdatering af årshjul.
 3. Økonomi
  1. Jesper har lavet et diagram over udviklingen – se vedlagte.
  2. Bruun´s udgifter (spørgsmål fra familien):
   1. Hvad betaler RTPK?
    1. Ranglistetilmeldinger
    2. Rejser
    3. Turneringsgebyrer
    4. Poulskerhallen

 

Vi laver retningslinjer for ungdomsrejser

Klubben betaler 1, 2 4

Deltagerne betaler selv turneringsgebyr.

 1. Logo (Jesper) Vi så på udkast
 2. Hjemmeside (Jesper) Tager tilbud hjem.
 3. Næste møde 3 juni kl 18.00 med mad ( HVEM SØRGER FOR DET) SVAR GERNE PÅ MAIL TIL ALLE
 4. Danske bank, har ikke givet Jesper adgang til kontoen endnu.

Benny  indendørs tennis 24/25 har spillerne sagt ja til deres nuværende tider.

Hanne. Boldmaskinen får batteri- Boldkurve er og skal til reparation

Opdatere boldsituation af alle slags (Benny/Hanne)