Bestyrelsesmøde d. 12. Juni. 2023

Rønne Tennis Klub – bestyrelsesmøde den 12. juni 2023, kl. 19:00 i DGI-Hallens Cafeteria

Mødedeltagere: Benny Mortensen (BM), Else Jørgensen (EJ), Esther Løsholdt (EL), Hanne Espersen, (HE), Jette Barslund (JB), Kirsten Clemmensen (KC), Morten Bertelsen (MB)

 1. Bemærkninger til dagsorden
 2. Bemærkninger til referat fra sidste møde (referater er vedlagt)
  1. Generalforsamlingen den 28. marts 2023
  2. Mødet den 29. marts 2023 Rettelser tilføjet
 3. Status senioraktiviteter
  1. Tirsdagstræning 8-12 spillere til træning
  2. Torsdagstræning                                    Formiddags 60+  er der 26 tilmeldt

aftentræning Voksen Begynder              mellem 12- 16 spillere til træning

 1. Lørdagstræning mellem 8-12 spillere til træning
 2. Voksenintroduktion vi overvejer hvordan konceptet skal være fremover, evt. skal vi ikke tilbyde ketcher mere- introen vil være i maj fremover
 1. Status ungdomsaktiviteter
  1. Ungdomstræning – 14 deltagere på hvert hold
  2. Fællestræninger –                                  Samarbejde med Svaneke og Nexø
  3. Spille i Svaneke                                    onsdag d. 21 juni
  4. 14/8 spilles hjemme Baner bookes I RØNNE (ESTHER)
  5. .17/9 spiller de i Nexø
  6. Besøg af Farum Tennisklub i august

11/8-23 kommer de til aften med færgen, de skal bo på Rønne Nord campingplads. – Vi booker hallen til reserve, hvis det regner(ESTHER)

Fredag reservere baner 17-19;30

De ønsker baner lørdag 9-11, vi ændrer vores egen træningstid  – Vi undersøger om det er muligt – Søndag vil de selv spille lidt kampe  fra 12- 14 vi må se om vi kan reservere baner                     (ESTHER RESERVERER BANER)

 

 

 1. Status padelaktiviteter

Jettes punkter:

 1. Padel afholdte og måske kommende projekter

Klubmesterskab havde 20 deltagere selvom vi var sent ude

Intro kursus med Kiss, som holdt et fantastisk kursus med 18 deltagere. Meget inspirerende træner

Indbydelsen skal kommunikeres bedre mere forståelig og i bedre tid.

 

 1. Kontingent for familier og børn der ønsker at spille padel

Forslag om at familier kan spille sammen, Knud Erik og Graham vil gerne undervise.

Torsdag 16-17 med træner ( Graham og Knud Erik)  Jette taler med Kasper ang kontingent om hvordan, den kan udregnes. Der skal minimum være 8 deltagere før holdet oprettes -240,- kr pr person. Alder minimun 10 år

 

Forslag til en Sommerplan med matchpadel, hvor der kan købes en bane for fra kl 14-24

1440 kr for 6X 1.5 time( 240 – kr ved 6 pers) (340 kr ved 4 personer )

I tiden fra 26/6- 4/8 Fast dag og tid

Der blev straks sendt info ud til medlemmerne med tilmelding senest d.16/6 af JETTE

 

 1. Status medlemmer/kontingenter

Antal medlemmer:                                    Ungdom 33 – Senior 95 – Padel 48

 1. Tilbageførsel af betalte kontingenter (Jette, Peter, Pernille, ) ( KIRSTEN)
 2. Registrere Noomi og Tobias som medlemmer, de er nu registreret

 

 1. Økonomi
  1. Godtgørelse Benny og Benny – Er udbetalt i dag
  2. Faktura Match Padel – Er på plads.
  3. Betaling for rejser til ungdom, som spiller turneringer på Sjælland
   1. Rejsefonden
   2. Billige færgebilletter for idrætsforeninger, hvordan (HANNE) taler med DGI/Iris og får reglerne for rejser
  4. Budgetopfølgning – ser godt ud.
 2. Nøgler og fejning i boldrum (Jettes punkt)  Alle kigger efter fremover og svinger kosten ved behov.
 3. Få kode til bolddøren (MORTEN) spørger Per om mulighed/pris
 4. Adgang til boldmaskine for medlemmer – bestyrelses kan frit benytte den, husk at sætte den til opladning.
 5. Næste møde d. 6/7 kl 17 med invitation til og BM på programmer Indbydelse- skal til medlemmer og de andre klubber. Benny finder gamle indbydelser frem

Smørrebrød bestilles af ELSE

( DATOEN ÆNDRES, DA FLERE IKKE KUNNE                 FORSLAG D. 13/7

 1. Næste møde den 7. august kl. 19:00 opfølgning af (Bornholmsmesterskaber)afholdes d. 31/8- 3/9

Tilmeldinger til på søndag teniskursus med Henning er begyndt at tikke ind.
ESTHER er tovholder på dagen, indkøber lidt mad/frugt

Hvordan skal vi generelt kommunikere med vores medlemmer både tennis og padel. Enighed om det skal foregå på mail og kan suppleres med info på FB og hjemmeside

Grill d. 22/6. Skal det holdes og hvem gør hvad. MORTEN spørger Jesper

Haltider i DGI hallen har vi fået,som vi ønskede – medlemmerne som før har haft tider kontaktes af (BENNY)
Træningshallen. Vil Kirsten Sonne (BRK) fordele vores ønsker, som vi håber at få opfyldt.

Hjemmesiden. Forslag:
Kunne man nøjes med at skrive træningstidspunkt under kalender
(BENNY) har allerede gjort det mere overskueligt


Tennis for 60 +, Benny sletter teksten på hjemmesiden. Så der ikke opstår misforståelser om holdet.

 

Husk at booke DGI cafeteria til møde (Alle)

 

Esther.