Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens årsberetning 2022

2022 har været et tilfredsstillende år for Rønne Tennis Klub og klubbens økonomi er fortsat god.

Vi har heldigvis ikke været begrænset i vore aktiviteter på grund af Coronavirussen efter en periode på 2 år, hvor den satte sit præg på vore udfoldelser.

Vi var ved udgangen af 2022 158 medlemmer og som er et mindre fald i forhold til 2021 med 168 medlemmer med udgangen af 2021. Medlemmer fordeler sig med 37 børn og unge mens vi er 121 voksne medlemmer igen ved udgangen af 2022. Den voksende interesse hos børn og unge skyldes ikke mindst de tiltag, som bestyrelsen valgte at iværksætte for 2021 med og ikke mindst med Hanne som leder af børn- og ungedelen og med den fortsatte investering i Réne Lund som træner og inspirator for de fremmødte børn og unge, men også for Hanne og nogle af de unge, som hjalp hende til ved træningen.

De voksne tennisspillere nød godt af de traditionelle træninger og spil tirsdage, torsdage og lørdage, hvor der var spil og træning for de øvede, lidt mindre øvede og helt nye, der kom til klubben via vores voksenintro. Torsdag formiddagsspillet til os, som er arbejdsfrie eller har fri om torsdagen var en fortsat succes med mange deltagere.

Ved udgangen af 2022 var vi 57 Padelspillere, som har fået smag for den del af sporten og vi har nydt godt af at spille på de to baner og samtidigt og ikke mindst har også udnyttet de faciliteter, som Match Padel har skabt i den tidligere ridehal nu Padelhal, hvor der er 4 baner.

Klubben indgik i 2021 en ny vækstaftale med Dansk Tennis Forbund for en periode på 3 år og det var forventet, at vi var 165 medlemmer i 2021 og 175 i 2022, hvilket jo ligger noget over det medlemstal, som vi havde ved udgangen af 2022. Bestyrelsen vil fortsat gøre, hvad vi kan for at trække nye medlemmer til klubben ved at gøre klubben og de muligheder, som medlemmerne tilbydes og som de kan bidrage til at udvikle.

Bestyrelsen holder et årligt møde jf. en samarbejdsaftale med BRK Klaus Rønne Jensen og Thomas Nymark omkring driften og den fremtidige udvikling af tennis anlægget og herunder banerne. Det er jo BRK, som ejer banerne og som har det overordnede ansvar for udvikling af området i samarbejde med Rønne Tennis Klub. Til de fremadrettede ønsker, som klubben fremførte på mødet var en generel renovering af klubbens grusbaner, som ikke har fået en gennemgående og herunder en totalrenovering i rigtigt mange år. Vi drøftede bl.a. en omlægning til hybridbaner (RED+), som nogle tennisklubber ovre er meget glade for. Vi drøftede også belysning på nogle af vore baner. Vi mødes igen næste efterår og har i øvrigt en god og konstruktiv dialog i løbet af året.

Benny fik med hjælp af Jan Conrad sat automatisk vandingsanlæg op på alle klubbens grusbaner med et flot resultat – bedre bane og meget mindre grusflugt ved blæsevejr. Bane 4 lod vi stå åben efter lukningen af banerne 1, 2 og 3 som et forsøg, hvilket var ok i en periode indtil frosten satte ind og vi måtte også lukke bane 4. Kunststofbanen har været åben hele vinteren og er blevet brugt flittigt også i løbet af vinteren. Kunststofbanen har  oversvømmet i korte perioder i løbet af vinteren i de meget våde og regnfulde periode, hvor den ikke kunne spilles på.

De sociale aktiviteter i klubben fandt heldigvis et leje, som lignede det, som jeg tror mange af os nyder som en del af klublivet med frokost, kaffe, kage m.m. efter dagens spil. Afslutningsfesten efter sommersæsonen måtte desværre aflyses på grund af manglende tilslutning 2022, men de mindre arrangementer, som holdes i de nogle af mindre grupper i klubben blev heldigvis holdt i hævd.

Bornholms Mesterskaberne blev afholdt af Svaneke Tennisklub i dagene fra den 1. til den 4. september og vi kunne godt have været flere deltagere fra klubben.

Jeg ser fortrøstningsfuld frem med den nye sæson i Rønne Tennis Klub – tak for ordet.

Rønne Tennis Klubs bestyrelse.