Ekstra ordinær generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling i Rønne Tennis Klub 25.05.2021
Start kl. 17:15, 10 fremmødte.
1) Dirigent: Johnny
2) Referent: Else
3) De på den ordinære generalforsamling foreslåede vedtægtsændringer blev godkendt.
4) Ny kasserer i klubben er Kirsten Clemmensen, foreløbig valgt for 1 år
5) Under evt. nævnte Knud Erik, at der i referatet af den ordinære generalforsamling ikke var noteret,
at bestyrelsens beretning var godkendt, hvilket retteligen burde have været noteret. Det skulle
hermed være rettet.