1. April 2021

                                          Kære medlemmer! 

I henhold til Vedtægter for Rønne Tennis Klub § 7, indkaldes der hermed til generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægterne, som kan findes på klubbens hjemmeside:
https://xn--rnnetennisklub-qqb.dk/?page_id=3194

Tirsdag den 27. April 2021 Kl. 16:30 ved DGI hallen, det foregår udendørs, medmindre der sker ændringer i forhold til Corona.

Da Klubben ikke må servere noget, bedes i selv taget drikkelse med hvis i ønsker noget.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

Bestyrelsen håber på godt fremmøde og ser frem til medlemmernes
aktive medvirken ved drøftelse af planer og aktiviteter for den kommende sæson. 

 

 

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Halløj alle

Tro det elller lad være, men kalenderen siger at foråret er på vej.

Derfor vil vi gerne se så mange som muligt lørdag d. 10. april kl. 9, hvor vi skal fjerne brædder, sten og andet løst materiale fra banerne.

Der kommer en container fra Maskingården hvor vi lægger gammelt grus og ukrudt.

Så har du skuffejern, hakke, løvrive eller trillebør må du meget gerne tage det med.

Som udgangspunkt plejer vi at bruge et par timer.

Efterfølgende skulle vi gerne starte op mandag d. 12. april kl. 9 med at få kørt grus på banerne og ellers lave dem klare.
Så hvis man har lyst til at være med til at klargøre banerne, så må man godt give mig en melding.
Vi plejer at være på banerne fra kl. 9 – 12 og hvor formanden også byder på lidt kaffe og brød.

Med sportslig hilsen

Rønne Tennis Klub

 

 

Rønne Tennis Klub må desværre igen i år udsætte generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal holdes hvert inden udgangen af marts måned ifølge klubbens vedtægter § 7 og generalforsamlingen skal bekendtgøre mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen havde planlagt at gennemføre generalforsamlingen tirsdag den 30. marts. Baggrunden for udsættelsen er, at der fortsat er Coronavirus i omløb og de nuværende restriktioner med at vi højst må mødes indendørs med 10 personer (Bornholm) gør det uhensigtsmæssigt at gennemføre generalforsamlingen med de nuværende restriktioner.

Jeg forventer, at de stramme restriktioner bliver ændret lige efter påske tirsdag den 6. april og hvor antallet af personer, som kan mødes indendørs bliver hævet forhåbentlig til mindst 50 personer og gerne til 100 personer. Så snart at bestyrelsen og jeg får mulighed for at indkalde til den forsinkede generalforsamling vil det ske med de nævnte 14 dages varsel.

 

Rønne Tennis Klub vil starte op på klargøringen af grusbanerne lørdag den 10. april kl. 9 og hvor jeg vil opfordre så mange af jer til at komme at hjælpe til med opstarten – her må vi pt. mødes op til 25 personer udendørs.

 

Match Padel Bornholm vil i samarbejde med Rønne Tennis Klub etablere 2 padelbaner på Rønne Svømmehals arealer, der ligger umiddelbart øst for DGI-Hallens springhal og vores kunststofbane. Rønne Tennis Klub får timer på banerne, da klubben via et bidrag fra Larsens Legat medvirker til en del af anlægsfinansieringen. Vilkårene for samarbejdet, kontingenter for klubbens medlemmer og for nye vil bliver fremlagt på den kommende generalforsamling til drøftelse og efterfølgende til godkendelse. Arbejdet påbegyndes tirsdag den 16. marts og anlæggene forventes at stå færdigt til i brug den 1. maj i år.

 

Rønne Tennis Klub har planlagt standerhejsningen den 1. maj kl. 10, hvor vi ud over at markere starten på sommersæsonen for tennisspillet også forventer at kunne markere starten på at spille padel på de 2 nye baner. Det kræver fortsat, at det maksimale antal personer, som må mødes hæves fra de nuværende 25 til som nævnt gerne til 100 personer udendørs.

På bestyrelsens vegne

Vh

Knud Erik

Mobil 30 18 22 70

 

 

Vi støttes af:

Restriktioner forlænges

DTF kæmper videre for indendørs

I Dansk Tennis Forbund er der glæde over, at mulighederne udendørs er blevet forbedret betydeligt. Samtidig vil kampen for at få åbnet indendørs fortsætte.

DTF kæmpere videre for, at bolden ikke længere skal ligge stille indendørs.

Onsdagens nyheder om, at der lempes på det udendørs forsamlingsforbud i idrætten, mens den indendørs idræt fortsat er lukket ned, vækker både glæde og ærgrelse hos Dansk Tennis Forbund.

Det er rigtig positivt, at det nu kun er vejret og banernes beskaffenhed, der sætter en reel begrænsning for de udendørs udfoldelser. Samtidig skal der ikke være tvivl om, at DTF ønsker indendørs tennis og padel åbnet op nu, og mener det burde have været med ved denne genåbning.

 

”Alt tyder nu på, at vi som minimum kan få en udendørs sæson med fornuftige vilkår for tennis og padel. Det giver en vis ro i maven. Rigtig mange klubber er allerede i gang med at se på, om de kan få banerne klargjort ekstra tidligt i år. Det er den helt rette indstilling,” siger formand for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen.

Formanden vil også gerne opfordrer klubberne til i muligt omfang at igangsætte udendørs aktiviteter – ikke mindst for ungdommen. Et nyt studie fra Syddansk Universitet viser et stort fald i fysisk aktivitet og foreningstilknytning blandt børn og unge under corona-nedlukningen. Den udvikling kan vi være med til at vende.

Dansk Tennis Forbund er klar med konkret inspiration til den gode træning udendørs.

Kæmper for indendørs

I regeringens ekspertoplæg til denne runde af corona-udmeldinger blev der ikke regnet på indendørs idræt. Det er siden blevet fastlagt, at der nu skal regnes på indendørs idræt, og Danmarks Idrætsforbund er allerede i gang med at levere tal til de relevante ministerier.

”Vi synes, at det er en klar fejl, at der ikke blev kigget på mulighederne for at åbne for indendørs idræt i denne omgang. Men det er godt, at der bliver taget hånd om det nu, og vi vil kæmpe videre for en åbning af indendørs tennis og padel hurtigst muligt,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

”I samme ombæring mener vi, at det er på tide med et differentieret syn på idrætsgrenene, som man også så i foråret, hvor sportsgrene uden kropskontakt kom i gang tidligere end dem med kropskontakt,” tilføjer han.

 

Aflysninger i træningshallen 2020/21 indil videre:

28/11-20            lørdag                lukket DGI Badminton

24/12-20            torsdag              lukket

25/12-20           fredag                 lukket

26/12-20           lørdag                 lukket

31/12-20            torsdag               lukket

01/01-21            fredag                 lukket

12/02-21            fredag                 Jobmesse

18/02-21            torsdag               E sport

19/02-21            fredag                  E sport

20/02-21            lørdag                  E sport

15/03-21            mandag               Center for børn og familie

Her kan man se tiderne i træningshallen og følge med i hvornår der er aflysninger:

Tider i Træningshallen

Diverse mestre og 2. ere

Lidt billeder fra BM 2020

https://bornbrand.dk/

Bornholmsmesterskaber 2020

er slut

 

Resultaterne via dette link

http://www.cup2000.dk/turnerings-system/Vis-turneringer/?tournamentid=10192