Ingen pigetennis i eftermiddag d. 10/7

 

Voksenintroduktion 2020 i Rønne Tennis Klub

Hvad siger du til at kombinere klubhygge med en sportsgren, der kræver koncentration, og giver dig masser af smil, hænderne-over-hovedet-oplevelser og et fantastisk fællesskab? Så er tennis noget for dig.

I Rønne Tennis Klub har du mulighed for at deltage et voksenintroduktions-forløb på 8 timer fordelt over 4 dage, hvor du bliver guidet i gang med at spille tennis på et niveau, hvor alle kan være med.

Vi starter torsdag den 2. juli 2020 kl. 17.30.

Hvad koster det?

Det koster 300 kr. at deltage i voksenintroduktionen, og du låner en ketcher af klubben.

Hvis du ønsker at fortsætte med at spille tennis, skal du melde dig ind i klubben. Det koster 450 kr. Når vi har modtaget betalingen (300 kr. + 450 kr. i alt 750), vil du modtage en ny ketcher.

Hvis du ønsker at melde dig ind i klubben fra starten, betaler du 750 kr. Du vil således modtage en ny ketcher med det samme.

Tilmelding foregår via www.rønnetennisklub.dk


Hvornår er der voksenintroduktion?

Der er voksenintroduktion følgende dage:

Torsdag den 2. juli 2020 kl. 17.30 – 19.30.

Lørdag den 4. juli 2020 kl. 10.00 – 12.00.

Torsdag den 9. juli 2020 kl. 17.30 – 19.30.

Lørdag den 11. juli 2020 kl. 10.00 – 12.00.

 

– Du behøver ikke dukke op med en makker eller købe dyrt udstyr for at komme i gang.

– Du skal bare møde op i klubben, så sørger vi for, at du bliver budt velkommen og kommer godt i gang.

– Kom omklædt, da det pt ikke er muligt at anvende omklædningsrummene i DGI-Hallen.

Hvor?

Rønne Tennis Klub, Torneværksvej 1D, 3700 Rønne

 

 

Lidt fra formanden:

I Rønne Tennis Klub har vi sendt de retningslinjer ud til jer, som DIF og DGI har udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi er så småt ved, at komme i gang med vore træninger for både børn, unge og voksne under de nævnte retningslinjer. Jeg mener, at vi er mange, som er rigtig glade for at komme i gang med tennisspillet igen og ikke mindst udendørs. Jeg kan mærke på de medlemmer som jeg møder, at humøret er højt igen ikke mindst, når vi står på banerne igen.

Børne- og ungdomstræningen mandag og tirsdag fra kl. 16 – 17.30 er også kommet i gang og der er kommet både nogle børn og unge fra sidste år samt nye og det er jo dejligt. Klubben har desværre fået det problem, at en af vore to trofaste trænere Thomas Nielsen har fået så mange opgaver på arbejdet, at han pt. ikke kan deltage i træningen og det kan tage et stykke tid inden, at han kan vende tilbage. Peter Raavig, som i en årrække har stået for træningen af klubbens børn og unge, er under uddannelse og kan derfor ikke være der til alle træninger med vore unge mennesker. Det kan betyder aflysninger, som både børnene og de unge af kede af og det er jeg og bestyrelsen også. Vi forsøger, så godt vi kan det, at dække de træningshuller op så godt det er muligt.

Bestyrelsen forsøger, at få unge hjælpetræner med i det arbejde og det lykkes faktisk ind i mellem, men de må aldrig selv stå med ansvaret – der skal være en voksen tilstede til træningerne.

Derfor – hvis der skulle være nogle medlemmer, som gerne vil hjælpe til med børne- og ungdomstræningen, så ville det være dejligt. I skal ikke være verdensmestre, men have lyst til at have med børn og unge at gøre og kunne understøtte de børn- og unge, som kommer til træningen til at få en god oplevelse til træning med sjov, leg og læring, der giver dem mod på tennisspillet. Hvis du har mod på det, så kontakt mig så jeg kan fortælle dig lidt mere om opgaven og jeg skal sørge for at du også får den nødvendige træneruddannelse, som kan være den nødvendige ballast for at give vore børn- og unge de bedste vilkår.

Med venlig hilsen

Knud Erik Thomsen

Formand for Rønne Tennis Klub

Mobil 30 18 22 70

Efter en tilpasning af de generelle anbefalinger for udendørs idræt, har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis tilpasset vores råd for tennis og padel.

Der er nu muligt at have større træningsgrupper end hidtil.

Onsdag den 13. maj tilpassede DIF og DGI deres retningslinjer for udendørs idræt. Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har herefter tilpasset vores gode råd til tennis- og padelklubberne, så de stemmer overens med de nye anbefalinger.

I denne artikel finder du først en oversigt over, hvad der er nyt for tennis- og padelsporten. Derefter kommer et udpluk af retningslinjerne fra DIF og DGI, hvor vi kun har medtaget det, der har relevans for tennis- og padel sporten – altså idræt uden kropskontakt. Til sidst kommer de gode råd fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis.

Nedenstående gælder fra dags dato indtil der kommer en ny udmelding.

Bemærk, at der kun er åbnet op for udendørs idræt. Indendørs tennis og padel er stadig forbudt. Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis arbejder for, at indendørs tennis og padel kommer med, når der åbnes yderligere op for idræt i Danmark.

Hvad er ændret for tennis- og padelsporten?

Større grupper

Det er nu muligt at lave træning og holde arrangementer med deltagelse af op til 10 personer inklusiv trænere/ledere/forældre med flere.

Det er også muligt at have flere træningsgrupper i gang samtidig. Her skal der være en klar adskillelse af grupperne, og der må ikke byttes ud i grupperne undervejs i træningen. Hver gruppe skal have tilknyttet en træner. En træner kan ikke være tilknyttet to træningsgrupper på samme tid. Organiser træningen, så det i videst muligt omfang kan lade sig gøre at overholde anbefalingerne om 2 meters afstand i idræt.

Overvej grundigt, hvor mange I mener, er forsvarligt at have i en træningsgruppe på samme bane. Tag gerne hensyn til spillernes alder, erfaring med mere. Eksempelvis kan to minitennisbaner på tværs på hver sin side af nettet med to spillere på hver (8 i alt samt en træner) være en god løsning. Mens 9 spillere i kø til en fodringsøvelse måske er en skidt løsning.

Et fornuftigt setup til tennistræning på hel bane kan være en træner med 4-6 spillere.

Når der er hegn mellem tennisbanerne, anses dette for tilstrækkelig adskillelse af grupperne. Dette har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis fået bekræftet af de relevante myndigheder, uagtet at der i anbefalingerne fra DIF og DGI er nævnt to meter mellem grupperne.

Læg gerne større træningsgrupper på baner med størst mulig afstand til hinanden.

Åbne toiletter

Det er nu muligt at åbne for toiletter på anlægget. Det kræver, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

Klubhuse, omklædningsrum og andet må stadig ikke benyttes til ophold og bad og lignende. Hvis jeres toiletter ligger inde i et klubhus eller i forbindelse med omklædningsrum, skal I sikre, at øvrige arealer udelukkende bruges til gang til og fra toilettet.

Fælles bolde

Hidtil har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis anbefalet, at man spiller med flere sæt mærkede bolde, så hver spiller kun rører ved sit eget sæt bolde. Den metode er stadig en effektiv måde at forebygge smitte.

Alternativt kan man løbende spritte sine hænder af undervejs. Det kan være efter boldopsamling ved træning eller efter hvert sæt i kampspil. Det gør det muligt at spille med fælles bolde.

For en træner kan det også være en effektiv løsning at have en handske på sin ene hånd ved håndtering af bolde.

Ikke nødvendigvis faste spilmakkere

Hidtil har et af rådene fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis været, at spil bør foregå med ”spillere fra samme husstand, faste spilmakkere eller faste træningshold”. Rådet var lavet ud fra et forsigtighedsprincip.

Med de tilpassede retningslinjer fra DIF og DGI har vi udfaset rådet om faste spilmakkere. Fokus skal stadig være på at holde afstand og god hygiejne.

Drop in og lignende arrangementer

Hidtil har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis anbefalet, at arrangementer som ”hyg ind”/”drop in” aflyses i klubberne. Vi åbner nu op for, at den type arrangementer kan afholdes under hensyntagen til en række forholdsregler, der skal sikre, at forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes.

Arrangementer som “hyg-ind”/”drop in” eller lignende kan kun afholdes, hvis det samlede deltagerantal ikke overskrider 10 personer. Dette gælder også, hvis man efter til melding eller ved ankomst bliver delt ind på flere baner eller i mindre grupper med færre end 10 på hver bane.

Spred deltagerne ud over så mange baner som muligt. Det er stadig ikke tilladt at tage ophold uden for banerne til socialt samvær.

Yderligere information på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside

DGI hallen vil være aflåst, så det er ikke muligt at bruge bad og toiletter, så man må gøre sig klar hjemmefra.

På Bestyrelsens vegne

Tennissportens dag 2020 d. 2. maj (aflyst)

Husk at
Danske Bank og Intersport

støtter klubben.

Lidt hygge efter en lille torsdagsturnering

 

Link til KM 2019

http://www.cup2000.dk/?tournamentid=9663

Lidt fra Grill aften 2019 og resultat af turnering

 

 

 

 

Flaget gik til tops foran de ca. 30 fremmødte medlemmer.

 

Lidt billeder fra d. 6. apr. hvor vi fjernede brædder og sten
og fik fjernet grus, sten og andet affald der lå på banerne.

Et link til lidt om tennis her

 

 

 

 


 

Fra asfaltbane til kunstgræsbane

 www.danskebank.dk