Bestyrelsesmøde d. 9. dec. 2021

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. december 2021 kl. 19 i DGI-Hallens kontor/café

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KH)    Kim Håkansson (afbud)                (HE)    Hanne Espersen

(KET)  Knud Erik Thomsen                        (KC)    Kirsten Clemmensen                     (MB)  Morten Bertelsen (afbud)

(EJ)     Else Jørgensen

Referat:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Ingen.

 • Referat fra bestyrelsens møde torsdag den 30. september 2021 (vedlægges).

Godkendt.

 • To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til hjørne.

Ingen.

 • Corona – status.

Ingen umiddelbare begrænsninger for klubbens medlemmer eller de aktiviteter, som gennemføres i løbet af vinteren. DGI og DIF opfordrer til at klubberne fastholder og gennemføre de planlagte aktiviteter.

 • Børn- og ungeafdelingen ved Hanne:
  1. Status for børn- og ungetræningen – vinter

Der spilles skumtennis om tirsdagen fra kl. 16 i DGI-Hallen og hvor der pt. er 8 tilmeldte.

 

 • Voksentræning
  1. Status for voksenspil – vinter?

Der spilles skumtennis om lørdagen fra kl. 9.30 i Træningshallen. Der er 35 voksne, som spiller tennis i vinterhalvåret i enten Træningshallen eller i DGI-Hallen.

I mellemjulen er der åbnet op for tennisspil i DGI-Hallen mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 13 – 16 og hvor interesserede kan melde sig med hold til Benny og hvor der forventes spil i 1½ time på banerne.

 

 • Padel:
  1. Prøveåret 1. maj 2021 til 30. april 2022.

Der er nu tilmeldt 39 spillere, som spiller Padel og hvor langt de fleste allerede er medlem som tennisspillere 33, mens der er 6 nye Padelspillere.

 1. Status for voksen – vinter 2021
 2. Brug af banerne i vinterhalvåret 2021/2022

De udendørs baner lukkes ned for vinteren for de tider, som klubben råder over – tirsdag og torsdag fra kl. 8 – 12 og fra kl. 17 – 19. Giv Knud Erik besked, hvis I gerne vil spille udendørs på de tider i vinter.

 

 1. Plan og aftaler for brug af Ridehallens (Padelhallens) baner i vinterhalvåret 2021/2022

Der er pt. aftalt, at RTK kan benytte banerne i Padelhallen mandag og onsdag fra kl. 17 – 19, når banerne er ledige – giv besked til Knud Erik, som reserverer banerne for klubben og de medlemmer, der gerne vil spille. Det samme gør sig gældende for tidsrummene tirsdag og torsdag fra kl. 8 – 10, hvor bestyrelsen peger på, at RTK også kunne bruge klip, som om mandagene og onsdagene – undersøges af Knud Erik.

Bestyrelsen pegede på, at det kun er nye Padelspillere fra den 1. nov. til den 30. april 2022, som skal betale 250 kr. (tennis medlemmer) og for helt nye medlemmer i Padel 500 kr. Prisen for børn og voksne er ens, da de tager lige meget plads op på banerne.

 1. Træning med Morten Hedegaard i Padelhallen lørdag den 22. januar 2022.

Der er aftalt en træning/kursus med Morten Hedegaard fra Dansk Tennis Forbund lørdag den 22. januar 2022 kl. 11 – 17 i samarbejde med Match Padel. Arrangementet foregår i Padelhallen på Aakirkebyvej 10 i Rønne. Der kan være 8 – 12 deltagere hvoraf RTK får tildelt 6 – 8 pladser og bestyrelsen opfordrer interesserede Padelspillere i at melde sig. Knud Erik udarbejder en invitation til Padelspillere i klubben med vilkår m.m. for at deltage.

 1. Det undersøges nærmere, hvordan samarbejde kan fremmes mest muligt mellem RTK og Match Padel ved arrangementer i Padelhallen og i det hele taget – Knud Erik tager kontakt.
 • Møde med nye leder af BRK for center, natur og fritid – Klaus Rønne Jensen
  1. Opfølgning – udsendes i morgen til bestyrelsens medlemmer.

Det udsendte oplæg blev drøftet og justeres, hvorefter Knud Erik fremsender det til Klaus Rønne Jensen.

 

 • Økonomi- og medlemsstatus – Kirsten og Benny

Kassebeholdningen er på 209.000 kr. d.d.

Der er 170 medlemmer i klubben d.d., hvilket ligger fint i forhold vækstaftalen, som RTK har indgået med Dansk Tennis Forbund for en 3-årig periode – her var klubbens forventning for 2021 til antal medlemmer 165.

Årshjulet blev gennemgået og Benny retter og justerer de punkter, som bestyrelsen drøftede. Det kan nævnes, at der holder generalforsamling tirsdag den 29. marts kl. 18.30, at der holdes Tennissportens Dag sammen med standerhejsningen lørdag den 30. april begge dage i 2022.

Bestyrelsen ønsker at få undersøgt bestyrelsens kompetence i forhold til generalforsamlingen omkring fastsættelse af det kommende års kontingenter – Knud Erik tager kontakt til Dansk Tennis Forbund/DGI Bornholm

Bestyrelsen ønsker at få undersøgt om Dansk Tennis Forbund kan stille med en træner f.eks. om mandagene til børn og ungetræningen og i givet fald, hvad det vil koste – Knud Erik tager kontakt til Dansk Tennis Forbund/DGI Bornholm.

Knud Erik – 12. december 2021