Bestyrelsesmøde 11. sep. 2023

Rønne Tennis Klub – bestyrelsesmøde den 11. september 2023, kl. 19:00 i DGI-Hallens Cafeteria

Mødetid er kl. 18:45                                                     Mødet slutter kl. 21:00

Mødedeltagere: Benny Mortensen (BM), Else Jørgensen (EJ), Esther Løsholdt (EL), Hanne Espersen, (HE), Jette Barslund (JB), Kirsten Clemmensen (KC), Morten Bertelsen (MB)( Afbud)

 1. Valg af mødeleder:Jette
 2. Bemærkninger til dagsorden: Ok
 3. Bemærkninger til referat fra sidste møde (referat er vedlagt): Ingen
 4. Opfølgning af fra tidligere
  1. Kodelås til boldrum: Vi afventer stadig priser på kodelås, alternativt  Nøgleboks til foråret
  2. Ny kasserer, Bruges mest tid på bogføring (Bruger ca 2 timer om ugen). Da nets sender samlet beløb, uden info om indbetaling, Kirsten undersøger hvordan andre klubber gør.

Jette og Kirsten snakker sammen og Jette sætter annonce sammen

 1. Evaluering af BM
  1. Se vedlagte mail fra Nexø Tennis Klub

Hanne Svarer pænt på mailen, og må konstatere at der også var Svaneke spillere der deltog i flere rækker, fejl kan jo forkomme.

 1. Orientering fra dialogmøde med Tennis Øst
  1. Udviklingspulje på 25.000 kr. for region 6 (Bornholm) Hanne og Jette deltog til mødet. Vi kan søge til forskellige tiltag, for flere deltager både til tennis og padel
  2. Talentpulje på 550.000 kr. Her kan evt. søges om transporthjælp/busbillet for at spille i forskellige klubber. Der er info om ansøgning på deres hjemmeside. Der kan søges til tennis og padel. Vi vil arrangere padel/tenniskursus i foråret.

Esther, Jette  og Hanne kigger på ansøgninger på hjemmesiden, så aftaler vi til næste bestyrelsesmøde hvad vi skal planlægge

 1. Tilbud om, at Tennis Øst hjælper/står for afvikling af BM (kræver ansættelse af en ekstra person hos Tennis Øst)

Hanne, Benny Esther Kigger på indbydelsen og laver et udkast, til retningslinjer til næste BM, som Hanne fortæller Nexø og Svaneke til mødet med klubberne

 1. Status senioraktiviteter
  1. Tirsdagstræning ca 8 stykker
  2. Torsdagstræning 12-16 stykker
  3. Lørdagstræning 10-12 stykker
 2. Status ungdomsaktiviteter
  1. Ungdomstræning Det går strygende, det myldrer med børn
  2. Næste venskabstræning er 17. september i Nexø kl. 10-12. Spillerne kører selv
  3. Besøge Farum Tennis Klub i efteråret. Vil hører om nogle forældre vil være behjælpelige med at sove med børnene. Hanne spørger Farum om dato. Noomi og Tobias spørges, om de vil være med som trænere.
 3. Status padelaktiviteter
  1. Tydeliggørelse af spilletider? Søger om Kiss kan komme og lave kursus en weekend.
  2. Tider sendes ud til tovholderne
  3. Kontingent for alle udvalg gratis
 4. Tennis og padel indendørs
  1. Haltider Der kan startes fra kl 15:30 på tirsdage
 5. Status medlemsfest: Der er ca 20 tilmeldt
 6. Status medlemmer/kontingenter 169 medlemmer  Kontingent på et ungdom medlem skal tilbageført, (dobelbetaling)
 7. Årshjul
  1. Hvad er næste aktivitet?

Erklæring om indhentelse af børneattest/nye men kun oktober 2024

Afslutte sæson lægge brædder og fliser på. Oplyses senere

Sendes mail ud ang. start til skumtennis, dato og priser

 1. Økonomi. Ser godt ud- regnskab fra BM er under udarbejdelse
 2. Fastsætte dato for dag med opgavebeskrivelser. Søndag d. 10/12 kl 10-14. Vi tænker hver især over de opgaver vi udfører nu- Benny sender sin To do liste ud, som oplæg.
 3. Fastsætte dato for næste bestyrelsesmøde Søndag d. 10/12 kl 10.00
 4. Evt

 

 

 

Oversigt over opgaver

Nøgleboks til sæsonstart sættes i årshjul

Jette og Kirsten snakker sammen og Jette sætter annonce sammen

Hanne Svarer pænt på mailen

Hanne, Benny Esther Kigger på indbydelsen og laver et udkast, til retningslinjer til næste BM,

Hanne spørger Farum om dato