Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen tirsdag den 28. marts jf. vedtægter

1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Johnny Asmussen som blev valgt

2 Valg af referent

forslag Esther Løsholt, som blev valgt

3 Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

Optalt 24 stemmeberettiget 2 uden stemmeret

4 Bestyrelsen beretning.

Knud Erik fremlagde beretningen, bliver vedhæftet ved udsendelse af referat.

Forklaring om hvad hybridbaner er, ros til vores nuværende baner især efter vandingsanlægget er kommet. Beretning godkendt.

5 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab,

Efter svar på spørgsmål, Regnskabet Godkendt

  1. Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter

Forslag fra bestyrelsen til kontingenter.

Ungdom  indendørs      400 kr.

Ungdom    udendørs     400

Skumtennis   senior      300

Tennis  sommer            800

Tennis  vinter                500

Padel     Sommer          800

Padel     Vinter            1000

Kombi tennis og padel sommer 1300 kr.

Efter 1/1 2024 betales 400 i Padel

Efter 1/8 2023 betales 400 kr i tennis

 

Godkendt

 

  1. Indkomne forslag

1) Rønne Tennis Klub skal have en mobilepaykonto, så man kan betale klubben direkte, når man køber bolde, ketcher, sodavand eller andet af klubben (ikke kontingent, her fungerer betaling via hjemmesiden fint)

Begrundelse fordele og ulember diskuteret – der henstilles til bestyrelsen om at arbejde videre med hvilke løsning vi vil have , fortsætte som nu eller få erhver mobilepay,

 

2) lys på banerne. Tennissæsonen udendørs er kort, og når der ikke er lys på banerne, bliver den endnu kortere. Man kan eventuelt begynde med bane 1 og 5 og bruge springhallen som master. Finansiering kan komme ved at søge fonde ligesom padelbanerne blev finansieret via fonde.

 

  Forslaget diskuteret – Der skal ansøges hos kommunen og planen skal i nabohøring,- Hvad er behovet i klubben–

Konklusion

Bestyrelsen må høre medlemmerne om der er behov for det.

 

3) lav en indendørs tennisbane. For at gøre sporten attraktiv hele året. Derudover kan det give andre sportsgrene mere mulighed for at bruge idrætshallen og dgi hallen, fordi vi ikke behøver at booke hallerne til indendørs tennistræning. Petanqueklubben har lavet en indendørs petanquehal, som er primitiv, men som virker, og måske kunne vi lave noget lignende. Gerne med et underlag, som er skånsomt for kroppen. Finansieringen kan ligeledes komme fra fonde.

 

Konklusion

Bestyrelsen må forhøre medlemmerne om der er behov for det, og dernæst undersøge, hvad muligheder, der er af forskellige haller og på hvilken placering.

 

 

Forslag fra Johnny Asmussen

Hej Knud Erik
Efter gennemgang af regnskab for 2022 har jeg konstateret, at padel fylder en del af regnskabet.
Jeg synes på den baggrund, at det måske ville være på sin plads at der udarbejdes et særligt regnskab for “paddel afdelingen” således, at alle medlemmer kan se om paddel om paddel er et aktiv for vores tennisklub.
venlig hilsen
Johnny Asmussen

Konklusion

Bestyrelsen tager stilling til om det skal være som note eller skal indgå i regnskabet.

 

Forslag fra bestyrelsens

– navneskift til Rønne Tennis og Padel Klub (RTPK)

Begrundelse.

Vil gerne signalere udadtil at vi spiller tennis og padel

Konklusion

Vi bibeholder navnet Rønne Tennisklub men tydeliggør at vi spiller padel

 

  1. Valg af formand for to år – ulige år: Hanne Espersen
  2. Valg af kasserer for to år – lige år
  3. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for to år – lige år Esther Løsholt
  4. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for to år – ulige år Benny Mortensen & Jette Barslund
  5. Valg af suppleanter på valg Morten og Else (hvert år) Genvalg modtaget

13.Revisorer på valg Jytte og Johnny (hvert år)                          Genvalg modtaget

  1. Revisorsuppleant på valg Niels (hvert år) Genvalg – Modtaget
  2. Eventuelt:

Else Takker Knud Erik for formandskabet i 5 år. Med blomster og gavekort til restaurant

Knud Erik Overrækker blomster og vin til Hanne og ønske held og lykke med formandskabet.

Tak med en flaske vin til Kim Håkansson for de 5 år i bestyrelsen.

Tak til dirigenten med en flaske vin

Tak til Jytte og Johnny for revisoropgaverne med en flaske vin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra: Jesper Gynther <jespergynther@gmail.com>
Sendt: 19. marts 2023 23:55
Til: knud.erik@thomsen.mail.dk
Emne: Forslag til generalforsamlingen

 

Hej Knud Erik.

 

Jeg har nogle forslag, som jeg ønsker bliver forelagt til generalforsamlingen i Rønne Tennis Klub.

 

1) Rønne Tennis Klub skal have en mobilepaykonto, så man kan betale klubben direkte, når man køber bolde, ketcher, sodavand eller andet af klubben (ikke kontingent, her fungerer betaling via hjemmesiden fint)

 

2) lys på banerne. Tennissæsonen udendørs er kort, og når der ikke er lys på banerne, bliver den endnu kortere. Man kan eventuelt begynde med bane 1 og 5 og bruge springhallen som master. Finansiering kan komme ved at søge fonde ligesom padelbanerne blev finansieret via fonde.

 

3) lav en indendørs tennisbane. For at gøre sporten attraktiv hele året. Derudover kan det give andre sportsgrene mere mulighed for at bruge idrætshallen og dgi hallen, fordi vi ikke behøver at booke hallerne til indendørs tennistræning. Petanqueklubben har lavet en indendørs petanquehal, som er primitiv, men som virker, og måske kunne vi lave noget lignende. Gerne med et underlag, som er skånsomt for kroppen. Finansieringen kan ligeledes komme fra fonde.

 

Mvh. Jesper Gynther

Medlem af Rønne Tennis Klub