Generalforsamling 2019

Generalforsamling Rønne Tennisklub tirsdag d. 12. marts kl. 19.00 i DGI-Hallens cafeteria.
Mødedeltagere: 24
Dagsorden: jf. vedtægterne.
Velkomst ved Knud-Erik Thomsen (KET)
1) Generalforsamling tirsdag den 12. marts kl. 18.30
Valg af Dirigent: Johnny Asmussen.
Lovligt indvarslet.
Valg af Referent: JOL
2) Bestyrelsens beretning:
KET vi har Vækstaftale med Lars Elkjær, målet for 2018 blev nået med 124 medlemmer.
Tennissportens dag. 6 deltagere.
Voksenintroduktion 9 deltagere. Hanne og Michael
Trænerkursus 9 deltagere 8 fra Rønne 1 Nexø, 4 unge hjælpetrænere.
Voksentræning Benny, Hanne, Michael, Morten,
Lørdage: Benny
Tirsdagstræning: Vi har kun 5 baner, Hanne Morten Kim har forestået tirsdagene,
der kan møde over 20 deltagere.
Bh. Tenniskreds fungerer – den nye bestyrelse:
Martin Klausen, RTK, og Thomas Jackson, RTK, Peter Raavig RTK, Rene Lund (Nexø), Bente Brunke
(Nexø), Anders Malmgreen-Hansen (Svaneke)
Klubmesterskaber: god turnering, også god deltagelse i +65 rækken,
Bh mesterskaber – Brian og kredsen ydede stor indsats, afholdes i år, 2019, i Svaneke.
Vintersæson – 10 unge i dag, voksen skumtennis, godt tilbud med mange deltagere, vi har fået flere
Haltider i år.
Der blev Arrangeret Grillfest afslutnings fest – tak til arrangørerne –
Torsdage – formiddag Benny hold, 10-12 deltagere.
Torsdag aften Hanne begyndertræning.
Baneklargøring 2018 vådt, kæmpeindsats –
Side 2 af 4 Generalforsamling referat 12 03 2019.docx
Udfordringer: Bane 1, bygning giver læ for østenvind, men vinden fra vest flytter på gruset, vi arbejder på
en løsning.
Trætoppe mod fodboldbanen: aftalt med BRK at de skal beskæres.
Benny: flere hænder til baneistandsættelse, i er velkomne, der er mos på baner,
grus forsvinder, vanding af baner er nødvendigt, især i maj – juni
Lørdage Benny. Skumtennnis, 22 på lørdagsholdet
Booking på internet: reserver baner på www Rønne tennisklub booking,
meld hvis noget ikke virker. Benny.
Intersport rabatkupon giver 15 % hele husstanden. Kupon fås hos Benny.
Morten: Tirsdage – træf og hygge i år start 17.30 30. april Kim + Hanne, slutter med kaffe (kager)
Grillaften tirsdag før skt. Hans, afslutningsfest, Kim Caspersen arrangerer,
Hanne voksenintro: gik godt 9 deltagere – 8 indmeldt. Forløber over 4 uger, alle kan være med, leg og
træning. Start 9. maj – anbefal det gerne.
Torsdage aften Hanne + Benny.
Benny også lørdag formiddag spil.
Beretningen tages til efterretning af forsamlingen.
3) Regnskab ved Per.
Kontingent over budget.
Idræt rejsefond tæt på budget.
ungdomstrænere –
Lille Net indkøbt.
seniortræning hygge-udgifter.
Baner: lidt over budget – skilt på ny hal –
trænerkursus over budget, men vigtigt arbejde.
Haltider – afmeld dem venligst hvis de ikke bruges –
Regnskab viser lille minus i forhold til budget
Side 3 af 4 Generalforsamling referat 12 03 2019.docx
Klubben har god økonomi.
Ingen kommentarer – forsamlingen tager regnskab til efterretning
4) Godkendelse af budget for 2019 samt fastlæggelse af kontingent.
Budget 2019: Særligt afsatte midler til uddannelse som i 2018 – budgettet er i balance,
budgettet for 2019 vedtaget.
Kontingent: kontingent Vedtaget uændret.
5) Indkomne forslag
Alder 19 år i vedtægter ændres til 18 år i vedtægter.
Det undersøges om der er særlige hindringer hos DTF – SLTU
Forslaget Vedtaget af forsamlingen.
6) Valg 2019
Valg af formand 2 år, Knud Erik Thomsen. valgt
2 bestyrelsesmedlemmer Benny og Kim Valgt
2 suppleanter: Morten og Hanne. Valgt.
Valg af 2 revisorer – Brian og Jytte valgt.
Valg af 1 revisorsuppleant – Niels genopstiller. Valgt.
7) Eventuelt.
Hanne, aftale med Intersport. Medlemmer får 15 % rabat til husstanden.
Bestyrelse får tøj.
Medlemmer kan købe tøj, priser ikke kendt endnu, Rabatkort fås hos Benny
BOH beundrer det store arbejde, rigtig flot, I må gerne promovere tennis mere.
Brian: BM i Svaneke? Kan de klare det? Følges.
KET markedsføring facebook – Bh. Tidende.
Der kommer mange forbi tennisbanerne. Promovere sporten.
skoler, deltage på idrætsdage, være synlige,
Side 4 af 4 Generalforsamling referat 12 03 2019.docx
Benny, 6. april brædder, 8. april grus på baner,
27. april standerhejsning, Intersport viser ketsjere mv.
29. april start ungdom.
4. maj tennissportens dag.
Per: klubmesterskaber, tilmeldinger inden slut april, til Per, mail: nederst i brev.
Singlespil onsdage, Book baner på nettet,
Familietennis fredage Per.
Afslutning KET
Ny vækstaftale.
Tak til dirigent
Tak til Revisorer
Tak til forsamlingen.
Tak til bestyrelsen
Slut 20.00 Referent Jens-Ole Landschoff