Bestyrelsesmøde d.19. september 2022

 

Bestyrelsesmøde mandag den 19. september kl. 19.00 i DGI-Hallens Café

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KC)    Kirsten Clemmensen                     (HE)    Hanne Espersen

(KH)    Kim Håkansson (afbud)                (MB)  Morten Bertelsen                           (EJ)     Else Jørgensen (afbud)

(KET)  Knud Erik Thomsen

Referat:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Ingen

 • Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 20. juni 2022

Hanne bemærkede, at børn- og ungetræningen var lukket i sommerugerne 29, 30 og 31 og ikke som der stod i referatet var åbent hele sommeren.

 • To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til hjørne.

Bestyrelsen var enige om, at punktet fremover udgår, da opgaverne er listet op i årshjulet og hvis der er punkter, som afventer, så vil det fremgå af årshjulets oversigt.

 • Børne- og ungetræningen
  1. Status efter sommerens træning og spil

God og fin tilslutning hele sommeren igennem med 32 tilmeldte børn og unge. 30. september er sidste træningsdag i sommersæsonen.

 1. Vintersæsonen 2022/2023

Træningen begynder tirsdag den 11. oktober kl. 16 i DGI-Hallen og som udgangspunkt med skumtennis.

 • Voksentræning og -spil
  1. Status efter sommerens træning og spil

Tirsdagstræningen med 8 – 14 spillere for øvede – lidt færre end foregående år.

Torsdags- og lørdagstræningerne med 8 – 10 spillere for let øvede og nye

Torsdag formiddag for +65 har været en stor succes med 12 – 20 spillere.

Hanne nævnte et ønske om, at vi får markedsført voksenintro bedre næste år, så vi får fat i alle, som måtte være interesseret i at komme i gang med at spille tennis.

 1. Vintersæsonen 2022/2023

Generel mindre tilslutning til indendørs tennis i den kommende sæson – de tider, som klubben har fået tildelt i både Træningshallen og i DGI-Hallen er ikke blevet fyldt op. Benny har sendt ud til medlemmerne af to omgange uden, at der er har vist en stor interesse for tiderne.

Træningen i vinterperioden begynder lørdag den 6. november kl. 9.30 – 11.30 i

 • Padel
  1. Status efter sommerens træning og spil

Tiderne mandage og onsdage fra kl. 8 – 12 blev ikke benyttet fuldt ud, men tiderne fra kl. 9 – 11 blev benyttet både til spil og træning. Tirsdag og torsdag aften fra kl. 17 – 20 blev udnyttet i det store hele.

Der var 30 af klubbens Padelmedlemmer, der deltog i kursusdagene fredag den 12 og lørdag den 13. august, hvor Morten Hedegaard stod for træningen af os. God og flot tilslutning, varmt vejr og med hundeglam i baggrunden og jeg er af den opfattelse, at deltagerne fik en god oplevelse og noget med hjem til at komme videre med i vores Padelspil.

 1. Opgørelse af forbrug af klip efter første år 1. maj 2021 – 30. april 2022 (vedlægges)

Det første år med Padeltilbuddet i klubben blev der brugt 411 klip af de 1.350 klip, som er en del af aftalen med Match Padel. Det var sandsynligvis lidt flere klip end forventet, men med åbningen af Padelhallen gav det også medlemmerne flere Padeltimer til gavn for alle, der spille Padel og derved også et lidt større forbrug end forventet.

 1. Vintersæsonen 2022/2023

I den kommen vintersæson er der igen åbnet op for at klubbens medlemmer kan spille i Padelhallen. Mandag og onsdag aften fra kl. 17 – 20 i første omgang aftalt ind til 1. januar og med forventning om forlængelse også efter 1. januar. Her anvendes de klip, som er en del af den oprindelige aftale med de 1.350 klip.

Derudover har klubben investeret i de tilbudsklip, som Match Padel ved vintersæsonen start udbød, hvorved klubbens medlemmer kan booke baner til medlemmerne fra kl. 6 – 15 alle hverdage, ved henvendelse enten til Benny eller Knud Erik. Der er et tilbud for de medlemmer, som gerne vil træne eller spille sammen tirsdag formiddag fra kl. 9 – 11 ved tilmelding til Michael Blom.

 • Opfølgning på årshjulet.

Udfordringerne i forhold til Virk, Nets og Danske Bank er løst – kravet er bl.a. at klubbens CVR-nummer skal opdateres/videreføres ved indberetning til Virk og næste gang 2025.

Den planlagte afslutningsfest for sommersæsonen blev desværre aflyst, da der var for få tilmeldte.

 • Opfølgning og stillingtagen til samarbejdet mellem RTK og BRK jf. samarbejdsaftalen af 7. marts 2022.
  1. Emner og deltagere til et møde med Klaus Rønne Jensen og Thomas Nymark.

Klaus og Thomas indkaldes til møde med bestyrelsen på det førstkommende møde, hvor bestyrelsen har mulighed for at drøfte samarbejde og kommer med input til emner, som parterne kan drøfte og tage stilling til. Et emne, som blev nævnt var maling til slagvæggen.

 

 • Nyt fra Dansk Tennis Forbund og DGI
  1. Bliv frivillig i RTK – opfølgning – spørgeskema udsendt mandag den 5. september til medlemmerne

Der er kommet 20 besvarelser ind og svarene spænder bredt for at deltage i klubbens arbejde fra at deltage i bestyrelsen, hjælpe til på konkrete opgaver mens andre tilbød at bage kage til arrangementer og lign. Opsamling – der tages kontakt til de, der har svaret på spørgeskemaet.

 • Økonomi herunder medlemstal og status
  1. Børn og unge 32
  2. Voksne 93
  3. Padel 13

I alt                                         138

Der er pt. 245.000 kr. stående på klubbens konto.

 

Udskiftning af Låneketchere – Knud Erik undersøge om vækstaftalen med Dansk Tennis Forbund fortsat rummer et antal nye ketchere til klubben.

Bedre markedsføring sammen med Rasmus Thomsen fra DGI (nu Kasper) om voksenintro og andre initiativer i klubben

 

Knud Erik – 23. november 2022