Bestyrelsesmøde d. 12. marts 2024

Rønne Tennis Klub – bestyrelsesmøde den 12. marts 2024, kl. 18:15 i DGI-Hallens Kontor

Mødetid er kl. 18:00                                                     Mødet slutter kl. 20:00

Mødedeltagere: Benny Mortensen (BM), Else Jørgensen (EJ), Esther Løsholdt (EL), Hanne Espersen, (HE), Jette Barslund (JB), Kirsten Clemmensen (KC), Morten Bertelsen (MB), Jesper S B Rasmussen, Knud Erik Thomsen

 1. Valg af mødeleder: Benny
 2. Bemærkninger til dagsorden-Ingen
 3. Bemærkninger til referat fra sidste møde (referat er vedlagt) Ingen
 4. Præsentationsrunde Ok og velkommen til Jesper
 5. Opfølgning fra tidligere
  1. Renovering af tennisbaner/nye baner – møde med BRK i februar.
   1. BRK har ikke penge til at anlægge nye baner (fx Red Plus)
   2. BRK foreslog at renovere ved at skrabe alt grus af og lægge nyt. Dette for at forsøge at fjerne sten. BRK undersøger hvad andre kommuner gør.
 • Ligusterhæk ved p-plads.
 1. Bestilt 2 nye net, grus til sæsonen og reparation af hegn.
 1. Knud Erik gennemgår forslag/beregning af kontingent for padel. Tak for gennemgang
 2. Generalforsamling den 19. marts 2024:
  1. Mad : Sandwich bestilles hos Jensen af Else Lige nu er der tilmeldt 22 til mad, Småkager køber Morten
  2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer herunder en snak om klubbens navn. Gennemgået rettelserne og accepteret. Ved navneskift, ændres paragraf 2. Forslag til, vedtægtsændringer fremsendes og begrundes (Hanne)
  3. Bestyrelsens beretning. Gennemgået og rettet til, udsendes med referatet
  4. Regnskab og budget. Revideret og der laves kopier til generalforsamlingen
  5. Har vi personer til alle poster? Ja,

Tennis udendørs

800 kr. senior Ungdom 400 kr. skumtennis 300 kr.

Tennis indendørs 500, kr.

Tennis/Padel senior gives samlet rabat på 300 kr.

 1. Hvad skal vi ellers have styr på.

Indkøb af Flasker til dirigent og afgående bestyrelsesmedlemmer. Hanne køber

 1. Kort referat fra møde med instruktører, hvor vi blandt andet talte om træningstider:
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Til og med 12 år   16:30 – 17:30

Tobias

  16:30 – 17:30

Noomi

> 12 år 16:30 – 18:00

Pernille (kampe)

  16:30 – 18:00

(Hanne)

16:30 – 17:30

 

Nye og letøvede senior 18:00 – 20:00

Peter & Pernille

    17:30 – 19:30

Peter & Pernille

 

Tirsdag 16.30 til 18.00 bookes kunstbanen i april til ungdom                      Esther Booker

 1. Fastsætte dato for næste bestyrelsesmøde Tirsdag d. 9 april. Kl 19:00

 

Pickleball kunne være ny aktivitet i DGI hallen hen over sommer.

Baneklargøring lørdag d 13. april 9.30

 

Bane vedligeholds hjælpere er spurgt af Benny, så det er der styr på

 

Klargøring af tennisbaner bliver d. 13 april – Benny

Fonde der kan søges

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

https://fondenesvidenscenter.dk/fonde-i-tal/oversigt-over-de-100-mest-bevilgende-fonde/