Bestyrelsesmøde d. 22. sep. 2020

Bestyrelsesmøde torsdag den 22. september kl. 19.00 i DGI-Hallens café

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KH)    Kim Håkansson (afbud)                (HE)    Hanne Espersen

(KET)  Knud Erik Thomsen                        (PL)     Peter Lundby                                    (MB)  Morten Bertelsen (JOL)

(EJ)     Else Jørgensen                                 (JOL)   Jens-Ole Landschoff – sekretær (afbud)

 

Referat:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Ingen

 • Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 10. juni 2020 (vedlægges).

Godkendt

 • To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til hjørne.

Rønne Tennis Klubs vedtægter – revideres – arbejdsgruppe Johnny Asmussen og Brian Larsen.

Behandling af data af klubbens medlemmer (dataforordningsloven) – arbejdsgruppe Johnny og Brian.

 • Bornholms Mesterskaberne (BM)

Evaluering af BM 2020 og ikke mindst korrespondancen mellem Benny og René. Jeg vedhæfter et par dokumenter/mails.

Bestyrelsen var enige i, at det generelt var et fint BM-arrangement, som Rønne Tennis Klub gennemførte med de udfordringer med vand på banerne lørdag og søndag morgener samt med de vilkår og restriktioner, som Corona-situationen gav i forbindelse med stævnet.

            Der var enkelte skønhedspletter – vi fik ikke indkøbt medaljer til de deltagende børn og unge – det er der blevet rettet op på efterfølgende. Der udviklede sig en lidt negativ udveksling ved tilmeldingerne til stævnet omkring præciseringen af deltagere m.m. og på den baggrund vil det være et af emnerne, som skal drøftes mellem formændene fra Svaneke, Nexø og Rønne, når de evaluerer stævnet og hermed, hvordan den fremtidige tilmelding til de næste BM skal ske.

            Arbejdsgruppen (Benny, Morten, Hanne, Else, Brian og Knud Erik), der havde ansvaret for afviklingen af BM har anmodet om tilbagemeldinger fra de deltagende spillere og vi har modtaget både mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger. Der er både ros og ris, hvor der er peget på emner, som vi evaluerer og hvor nogle ligger inden for arbejdsgruppen ansvarsområde og mens andre ligger uden for gruppens ansvarsområde. Evalueringerne tages med til mødet mellem formændene fra klubberne.

 • Padeltennis – sidste nyt (jeg vedhæfter lige en mail fra Mads Larsen/Morten Fisker) og tilrettelæggelse af rejsen/turen for bestyrelsens medlemmer m.fl. drøftelse og fastlæggelse af dag samt hvem vi skal/vil besøge.

Bestyrelsen bakkede op om, at Knud Erik kan søge byggetilladelse til 2 udendørs Padelbaner på svømmehallens areal umiddelbart øst for kunststofbanen og den nye springhal. Det sker på baggrund af modeloplæg fra Mads Larsen og Tiebreak. Det betyder ikke, at der er givet grønt lys for etableringen, men kun at en tilladelse i givet fald ikke må stoppe den videre planlægning for projektet. Bestyrelsen og medlemmerne vil blive præsenteret for projektet inden, at det evt. sættes i gang.

Det blev på mødet peget på flere datoer for at få prøvet at spille Padel enten i Ystad, Löddeköpinge (nord for Malmø) eller på Sjælland – et par af mødedeltagerne skulle lige hjem og kigge på de nævnte muligheder. Når datoen er fastsat vil der ud over bestyrelsen inviteres medlemmer, som har lyst til at være med (begrænset antal). Den mest sandsynlige weekend er lørdag den 17. eller søndag den 18. oktober. Mangler lige et par tilbagemeldinger.

 • Strategi og rammer for nye sponsoraftaler – tilbagemelding fra møde mellem Morten T. Hansen, Hanne og Knud Erik.

Hanne, Morten og Knud Erik har holdt et møde om sponsoraftaler mellem virksomheder og Rønne Tennis Klub. Morten har et rigtigt godt kendskab til erhvervene på Bornholm. Morten pegede også på, at det er vigtigt for begge parter (erhverv og klub), at de ved, hvad de opnår ved f.eks. at sponsorere Rønne Tennis Klub. Det kunne som eksempel være, at hvis erhvervet gav 5.000 kr. så fik man ret til et banner ved banerne, ved 10.000 kr. gav det ret til 2 bannere og som i dag omtale på hjemmesiden og når der sendes nyheder ud til medlemmerne som det sker i dag. Sponsoraterne bør være for et år og som kan fornyes hvert år. Der bør sandsynligvis kun være et sponsorat for hver branche (konkurrence). Der bør ligeledes udarbejdes en kontrakt mellem parterne.

Bestyrelsen var enige om, at lade Hanne og Morten se på mulighederne og udarbejde et kortfattet oplæg til bestyrelsen.

 • Økonomi herunder medlemstal og status – Benny

Økonomien ser flot ud med en kassebeholdning på 180.000 kr. pt. Medlemstallet er vokset til nu 146 medlemmer med både børn, unge og voksne. Der har samtidigt være en større interesse for turisttennis i 2020 end i de foregående år.

Som helhed må status anses som være meget tilfredsstillende.

  • Festen eller måske fester er på grund af Coronasituationen indtil videre aflyst!
 • Der skal tages stilling til omfanget af børn- og ungetræningen i den kommende vintersæson. Klubben har træningstider i DGI-Hallen om tirsdagen fra kl. 16 – 18 og om lørdagen i Træningshallen fra kl. 11.30 – 14.00. Hanne vil gerne råde over Træningshallen til pigetræning fra kl. 12.45 – 14.00. Knud Erik indkalder børn- og ungetrænerne samt Hanne for at drøfte og fastlægge vintersæsonen.
 • Vintersæsonen indendørs starter i uge 43 umiddelbart efter efterårsferien.

 

 

Knud Erik – 29. september 2020