Bestyrelsesmøde d. 21. Marts. 2023

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts kl. 18.00 i DGI-Hallens kontor.

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen          (KC)    Kirsten Clemmensen            (HE)    Hanne Espersen

(KH)    Kim Håkansson            (MB)  Morten Bertelsen                    (EJ)     Else Jørgensen

(KET)  Knud Erik Thomsen    (EL)     Esther Løsholdt – sekretær

Dagsorden:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Ingen bemærkninger

 • Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 7. februar 2023

Godkendt

 • Generalforsamlingen tirsdag den 28. marts jf. vedtægter
  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen peger på Johnny Asmussen

 1. Valg af referent

Bestyrelsen peger på Esther Løsholt

 1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
 2. Bestyrelsen beretning

Er under udarbejdelse – Er blevet udsendt til bestyrelsen, Tilføjes at vi samarbejder med BRK

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

     Regnskab skal underskrives og der skal lægges et budget for det kommende år incl. forslag til kontingenter

Kirsten har det med og vi skal huske at lave kopier til medlemmerne ved generalforsamlingen

 1. Indkomne forslag:
  • navneskift til Rønne Tennis og Padel Klub (RTPK) fra bestyrelsen

Der er indkommet 3 forslag fra Jesper Gynther, som skal udsendes til medlemmerne Benny udsender,
Og forslag fra Johnny er der også

 • Knud Erik har kontaktet mobilepay for at oprette en foreningskonto,(Box)
 • Det koster lidt ved oprettelse og gebyr årligt, men en god ide, da det også kan bruges til kontingent over conventus
 1. Valg af formand for to år – ulige år:

Bestyrelsen peger på Hanne Espersen for 2 år

 1. Valg af kasserer for to år – lige år
 2. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for 2 år – lige år (Esther Vælges for 1 år)
 3. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for to år – ulige år (Jette )

Bestyrelsen peger på Benny, der genopstiller samt for Kim, der ikke genopstiller, der peges på Jette Barslund og for Hanne peges på Esther Løsholt

 1. Valg af suppleanter på valg Morten og Else (hvert år)

Bestyrelsen peger på Morten og Else, der begge genopstiller

 1. Revisorer på valg Jytte og Johnny (hvert år)

Bestyrelsen peger på Jytte og Johnny, der begge genopstiller

 1. Revisorsuppleant på valg Niels (hvert år)

Bestyrelsen peger på Niels, der genopstiller

 1. Eventuelt:

BRK renovering af baner.

 

 • Opstart og planlægning af den kommende sommersæson 2023 – opgavefordeling
  1. Baneklargøring med opstart lørdag den 15. april kl. 09.30

Svaneke er kontaktet ang grus – BRK skal bestille og betale container (de skal have info om hvilke slags der skal bestilles  Knud Erik giver besked

 1. Standerhejsning lørdag den 29. april kl. 10                Er ok
 2. Tennissportens Dag lørdag den 29. april kl. 11 – 13

Vi er med i landsdækkende arrangement,

Casper fra DGI kommer med forslag til, hvordan kan man få folk til at komme.

Early Bird tilbud med 1/ 2 kontingent på dagen inden kl 24

Hanne snakker med Casper om information

 1. Voksenintro – annonceres og markedsføres, Start flyttes til juni, evt. hører med Intersport ang. priser på kecherer Knud Erik
 2. Børn- og ungetræning samt besøg fra Farum i august.

Besøg d. 11 august, indkvarteres  i DGI hallen, evt  cykeltur til Hasle, spise sammen lørdag aften og søndag frokost. ( de må selv sørge for aftensmad fredag morgenmad lør7søndag)  Hanne spørge Rønne hallens cafeteria om de kan lave det.

Træningsdage og tider:

Ungdom

Mandag 16-18.30 fredag 15-17.30

Senior

Tirsdag 17.19.30 torsdag 17.00 – 19.30 lørdag 10-12

Torsdag 9.30-11-30

 • Padel
  1. Vintersæsonen 2022/2023 – afslutning evt. med klubmesterskaber

Blev holdt i lørdags med 15 deltagere, fremover kan det måske deles over to dage – Doubler og Mix på hver sin dag

 1. Kommende sommersæson med start mandag den 3. april
 2. Økonomi – oplæg vedlægges til inspiration og til brug for forslag til kontingenter.

KT gennemgik forslag til kontingent og timer.

Ungdom  indendørs     400 kr.

Ungdom    udendørs     400

Skumtennis   senior      300

Tennis  sommer             800

Tennis  vinter                 500

Padel      Sommer          800

Padel     Vinter             1000

Kombi tennis og padel sommer 1300 kr.

Efter 1/1 2024  betales  500 i Padel

Efter 1/8 2023 betales 400 kr i tennis senior

Efter 1/8 2023 betales 200 kr i tennis ungdom

 1. Medlemsmøde for spille- og træningstider?

Knud Erik har møde med Mads på fredag ang. tider til ny sæson, vi hører nærmere om aftalen. Og medlemmer bliver spurgt om ønsker.

 • Opfølgning på årshjulet.

Haltider DGI SØGES INDEN 15 MAJ 23. Esther søger med hjælp fra Benny

 • Opgavefordelinger jf. Benny´s oversigt

Benny vil gerne aflastes, med alle hans opgaver.

Til opstart med klargøring af baner skal findes hjælpere  Knud Erik er tovholder

Boldrum skal ordnes af medlemmer tirsdage og torsdage – Tovholder fra bestyrelsen, skal findes og medlemmer involveres

Skumtennis vinter skal finde træner, Else vil gerne låse op i det omfang hun er hjemme- Træner mangler

Torsdag aftentræning skal forsøge med et rul af trænere, så man ikke behøver være der hvergang

Indendørs planlægning i begge haller, Knud Erik overtager.

Alle medlemmer/bestyrelse skal generelt blive bedre til at tage godt imod alle medlemmer så de føler sig velkomne og set.

Huske at oplyse om generelle regler i klubben, tage sko af, rydde op o.s.v.

Sponsor skal spørges Peter Kongsskov – Knud Erik spørger

Kontingent – rykkere skal sendes, når der ikke er betalt ved sidste frist.  Tovholder skal findes

Padel plan både ude og inde. Knud Erik tovholder

Det der står med fed skrift tager Esther

 

 • Økonomi herunder medlemstal og status

Antal medlemmer 158

Økonomi 208.000 kr på kontoen

 

 1. Børn og unge, voksne og Padel

 

 • Babybuilding til far 😉

Kasper fra DGI har oprettet en babybuilding  og vil gerne have en idrætsforening overtager. Det bliver ikke os, som overtager.

Budget for ungdom skal hæves ialt påføres 31000,- kr. begrundelse besøg af Farum og samtræning med Nexø.