Bestyrelsesmøde d. 9. dec. 2020

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. december kl. 19.00 i DGI-Hallens café

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KH)    Kim Håkansson                                (HE)    Hanne Espersen

(KET)  Knud Erik Thomsen                    (PL)     Peter Lundby                                    (MB)  Morten Bertelsen

(EJ)     Else Jørgensen                             (JOL)   Jens-Ole Landschoff – sekretær – afbud

 

Referat:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Ingen.

 • Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 22. september 2020 (vedlægges).

Godkendt.

 • To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til hjørne.

Revision af vedtægter – Johnny Asmussen og Brian Larsen – oplæg sendes til dem.

 • Corona-pandemien betydning (set pr. d.d.)
  1. Status for vintersæsonen

Fungerer godt med en del positive tilbagemeldinger. Hvis der en nogle, som ikke har det godt med at deltage, så er det helt op til dem, hvilket vi har nævnt tidligere og har stor respekt for.

 1. Generalforsamling inden udgangen af marts måned

Tirsdag den 30. marts kl. 19 under forudsætning af, at det er muligt at afholde generalforsamlingen i forhold til Corona-virussen og ellers må den udsættes til senere.

 1. Standerhejsning den 1. maj

Gennemføres lørdag den 1. maj kl. 10 under forudsætning af, at det er muligt at gennemføre arrangementet i forhold til Corona-virussen og ellers må den udsættes til senere eller aflyses som i 2020.

 

 1. Opstart af aktiviteter i 2021 – Tennissportens Dag, Voksenintro, træning m.m.

Tennissportens Dag er planlagt til lørdag den 8. maj (landsdækkende). De øvrige aktiviteter starter op som sædvanligt dog i respekt for Corona-virussen og der tages konkret stilling til de øvrige aktiviteter på næste bestyrelsesmøde.

 • Padeltennis – sidste nyt:
  1. Samarbejde med Mads Larsen (Match Padel) og Morten Fisker (Tiebreak)
  2. Tilbagemelding fra Larsen Legat på anmodning
  3. Samarbejde med Rønne Svømmehal
  4. Ansøgningsmateriale til byggeansøgning
  5. Det videre arbejde og herunder tidsperspektivet.

Der arbejdes videre med projektet i samarbejde med privat investor og hvor det er vigtigt for bestyrelsen, at de økonomiske risici minimeres eller fjernes helt for klubben og herunder medlemmernes bidrag ved kontingent m.m.

Knud Erik tager bl.a. kontakt til Dansk Tennis Forbund for at høre og få klarlagt om erfaringer fra lignende samarbejdskonstruktioner mellem tennisklubber og private investorer.

 

 • Børn- og ungetræning herunder pigetræning:
  1. Status for vintersæsonen

Pigetræningen om lørdagen ved Hanne fungerer godt med 6 – 8 piger til træning både med skumbolde på badminton baner og ind i mellem med tennis på den store bane

Børn- og ungetræningen om tirsdagen ved Thomas, Jakob og Knud Erik fungerer også med 6 – 10 børn og unge med en blanding af skumtennis leg med bolde og ketsjere m.m.

 1. Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe, som kunne arbejde med
  • Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium
  • Strategi for den kommende sommersæson
  • Økonomisk oplæg og ramme for den trænerindsatsen sommeren 2021
  • Trænerteam herunder tilrettelæggelse og ansvar
  • Forældre-, børne og ungeråd
  • Arrangementer, rejser m.m.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Hanne, Kasper (DGI) og Knud Erik – gerne åbent for flere og det første møde i arbejdsgruppen fastlægges til starten af 2021

 • Økonomi herunder medlemstal og status – Peter og Benny

Medlemstallet er pt. 159, hvilket ligger en del over målsætningen, som klubben indgik med Dansk Tennis forbund for snart 3 år siden. Målsætningen for 2020 var på 140 medlemmer.  Flot gået og tilgangen af medlemmer skyldes sandsynligvis to årsager – opstart med Hannes pigetennis, hvor der er kommet 16 nye piger i alderen 14 – 16 år samt Corona-virussen, som har medvirket til et større interesse for sporten udendørs og som ikke er en kontaktsport.

Kassebeholdningen er fortsat god og er endda vokset til 195.000 kr. pt og som også skal ses i lyset af flere medlemmer samt større interesse for ”turisttennis”.

Der var bl.a. enighed om, at klubben skal indkøbe en ny og mere tidssvarende boldmaskine end den, som klubbens medlemmer bruger i dag.

Brugere af Conventus

Peter er administrator og Benny får samme status – Peter ændrer.

Ib ændres til bruger mens den tidligere kasserer trækkes ud af Conventus – Peter ændrer

Knud Erik står fortsat som bruger.

 

Knud Erik – 21. december 2020