Generalforsamling 2024

Generalforsamling tirsdag d. 19 marts 2024 i Rønne tennisklub

 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter § 8:

 1. Valg af dirigent. Johnny Asmussen
 2. Valg af referent. Esther Løsholt
 3. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 30 stemmeberettiget 32 fremmødte i alt
 4. Bestyrelsens beretning. Fremført af Hanne og godkendt.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Godkendt
 6. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingenter. Godkendt

 

Tennis kontingent:
Sommer

Senior 8oo, – kr.

Ungdom 400,-kr.

Vinter

Senior inde 500,- kr.

Skumtennis 300 kr.

Ungdom 400,- kr.

 

Padel Sommer:

Formiddag

1 x 1 ½ time 600 kr.

2 x 1 ½ timer 1000 kr.

 

Eftermiddag Efter kl 14:00

1 x 1 ½ time 1000 kr.

2 x 1 ½ timer 2000 kr.

 

Padel Vinter formiddag

1 x 1 ½ time 600 kr.

2 x 1 ½ timer 1000 kr.

 

Efter kl. 14:00

1 x 1 ½ time 1400 kr.

2 x 1 ½ timer 2500 kr.

Vedtaget.

 

 1. Indkomne forslag. Se vedhæftet forslag
  Bestyrelsen foreslår navneændring til
  Rønne Tennis og Padel Klub  (RTPK)
  Vedtaget
  Forslaget om vedtægtsændringer, blev vedtaget
  dog skal ændringen i vedtægter §6 omformuleres om. Bestyrelsen fik ang. kontigentrestance
  bemyndigelse til at ændre til ny mere forståelig tekst.

Vedtaget

dog skal ændringen i vedtægter §6 omformuleres om. Bestyrelsen fik ang kontigentrestance bemyndigelse til at at skrive ny tekst

 

 1. Valg af formand for to år, i ulige år
 2. Valg af kasserer for to år, i lige år Kirsten modtager ikke genvalg Jesper Rasmussen Valgt
 3. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for to år, i lige år. Genvalg Esther
 4. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for to år, i ulige år.
 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Genvalg Morten Bertelsen – Else Jørgensen 13. Valg af 2 revisorer for et år. Johnny Asmussen  og Jytte Johnsen begge modtager genvalg
 6. Valg af 1 revisorsuppleant for et år. (Niels ønsker ikke genvalg) Susanne Tolstrup Valgt
 7. Eventuelt

Pernille og Peter har taget initiativ til at få lys på banerne, ved hjælp af fonde og der er tilladelse fra kommunen til at få lys på banen.

Ib Rasmussen, spørger ind til hvad vores formue skal bruges til – Red plus baner har bestyrelsen forhørt sig om mulighed for anlæg af disse baner

Forslag om brug af penge til evt. en pris som uddeles årligt.

Bestyrelsen anbefales at have visioner for formuen.

Spørgsmål ang. parkering på pladsen ved svømmehallen. da vi skal betale for at bruge P-pladsen, skal vi holde på Torneværksvej.

Da P-pladsen er forbeholdt svømmehallens brugere.

 

Lørdag d. 13. april er der arbejdsdag med klargøring af banerne til sæsonen begyndelse.

Benny indkalder på mail

PS.

Efter generalforsamlingen sluttede, havde Hanne en snak med Carsten Clemmensen om betalingen for brug af P-Pladsen ved svømmehallen- det viste sig, vi havde misforstået udgifterne, og Carsten blev meddelt at vi er solidariske og betaler, hvis der bliver opkrævet et beløb på et tidspunkt.

Dette betyder at vi kan parkere på p-pladsen når vi skal spille tennis eller padel.