Bestyrelsesmøde 10. dec. 2023

Rønne Tennis Klub – bestyrelsesmøde den 10. december 2023, kl. 10:00 i DGI-Hallens Cafeteria

Mødetid er kl. 9:45                                                       Mødet slutter kl. 14:00

Mødedeltagere: Benny Mortensen (BM), Else Jørgensen (EJ), Esther Løsholdt (EL), Hanne Espersen, (HE), Jette Barslund (JB), Kirsten Clemmensen (KC), Morten Bertelsen (MB)

 1. Valg af mødeleder: Morten
 2. Bemærkninger til dagsorden: Ingen
 3. Bemærkninger til referat fra sidste møde (referat er vedlagt) OK
 4. Opfølgning fra tidligere
  1. Ny kasserer – har der været henvendelser på annoncen? : Nej ingen, vi sætter den på FB og i Padelgruppen.
  2. Drejebog BM – stadig intet modtaget fra Svaneke, som skulle sende et udkast.
 5. Status på senior- og ungdomsaktiviteter vinterhalvåret.

Hanne har været til møde med DGi, Nexø og Svaneke, men har stadig ikke hørt noget fra Svaneke

10-12 børn til træning om tirsdagen.

Det er aftalt med Farum, at vi besøger dem i weekenden den 2.-4. februar 2024. Peter og Pernille vil gerne være turledere og arrangere den.

 Se mulighed for ansøgning om rejsetilskud nederst i referatet

Pernille arrangerer jule hygge med Skumtennis d. 19/12 invitation på FB

 1. Status padelaktiviteter vinterhalvåret.

Gløgg og padel 16 deltager, inddelt i 2 hold.

Klubmesterskal 16-17/3-24 invitation sendes ud- med finaler om søndagen

Anne Grete Birk er med i padeludvalget

Graham underviser onsdag kl 16-18.30

 

 1. Status antal medlemmer/kontingenter. 183 medlemmer i alt fordelt på padel og tennis
 2. Parkering – se vedhæftet forslag.

Hanne deltager i mødet i morgen og fremlægger vores forslag

 1. Rejsefonden: Hanne finder ud af hvordan vi kan søge

Søg tilskud Folkeoplysende foreninger (brk.dk)

Vi bør søge om tilskud til rejserne for turneringsspillere.        RTKs dækning af udgifter til turneringsspillere, som rejser, og RTKs dækning af udgifter til ekstra haltider. Drøftelse af klubbens dækningsgrad af udgifterne.          Fortsætter med 100 % dækning indtil videre. Poulskerhallen er lejet til turneringsspillere

 1. Trænerkursus – vil vi betale for det? Enighed om at vi betaler for Pernille og Peter

Træneruddannelsen i tennis (dgi.dk)

 1. Skal vi aftale møde med Klaus Rønne Jensen vedrørende banevedligeholdelse (red plus baner)?

Hvem vil deltage i et møde?

Benny, vil du samle op på din mail vedrørende Red Plus baner?

Talt om fordele og ulemper og hvad har vi af mulighede med kommunen, hvis der skal udskiftes baner igen om måske 10 år.Klaus kontaktes af Hanne om hans mening/holdning om hvad der er muligt evt invitere ham med til et bestyrelsesmøde.

Medlem fra Snekkersten kommer til sommer, og vi kan prøve at høre om deres erfaringer og måske lave en venskabsturnering, så vi kan prøve at spille på banerne.

 

 1. Årshjul – hvad er næste aktivitet? Registrering af medlemmer, Benny gør det
 • Fastsætte dato for generalforsamling. 19/3-24 – kl 18 til mad og generalforsamlingen kl 18:30

Morten har meddelt ønske om at videregive sin suppleant post.                  Fortsætter et år mere

Else træder gerne ud, hvis der kommer et andet forslag til suppleant

 

 • Fastsætteedato for næste bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 30/1-24 kl. 18:15 med mad (Morten sørger for mad)

Tilmelding til tennissportens dag 2024 – Jeg har set en mail…. D. 27/-24 samme koncept som sidste år – Earlybird , Kasper fra DGI  spørges om hjælp. John Berlin, kan spørges om hjælp til pølsevending

Tilskud til padelhalleje, Knud Erik har søgt – Hanne undersøger, hvor lang de er

Klubtøj sættes i værk- Hanne undersøger

 

Efter bestyrelsesmødet lavede vi brainstorm og alle opgaver i klubben- Hanne laver et foreløbigt overblik og vi andre husker at oplyse, hvad vores opgaver består af for at betride vores post i bestyrelsen

Dette skal bruges til en drejebog om bestyrelsens arbejde.

Rigtig god jul og et fantastisk nytår

 

Esther