Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2022

Bestyrelsesmøde mandag den 20. juni kl. 19.00 i DGI-Hallens Café

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KC)    Kirsten Clemmensen                     (HE)    Hanne Espersen

(KH)    Kim Håkansson                                (MB)  Morten Bertelsen (afbud)          (EJ)     Else Jørgensen

(KET)  Knud Erik Thomsen

Referat:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Godkendt

 • Referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 1. marts 2022

Godkendt

 • To do liste – opgaver, hvor der peges på en tovholder eller opgaverne sendes midlertidigt til hjørne.

Sankt Hans-festen blev ikke gennemført i år.

 • Rønne Tennis Klub – værdier – hvad vil vi kendes for?
  1. Er det et relevant emne at tage op? Jeg har et bud, som jeg vil præsentere på mødet – det skal være kortfattet og når vi slår øjnene op om morgenen, skal det være det første, som vi tænker på 😉.

Hvad vil vi og klubben opnå – formål – Knud Erik arbejder videre sammen med Kasper Fruegaard Nissen fra DGI.

 • Børne- og ungetræningen
  1. Status

7 – 11 år med 9 – 11 fremmødte til træning

12 – 17 år med 8 – 10 fremmødte til træning

Der er et godt miljø omkring træningerne og de fremmødte børn og unge nyder det,

 1. Sommersæsonen 2022

Hanne holder ferie i ugerne 29, 30 og 31, hvor Réne og Jan C. v vil gennemføre træningerne

Hanne vil opfordre til, at klubben gennemfører et arrangement med en kendis (tennis), som kunne trække klubbens medlemmer og andre til arrangementet.

 • Voksentræning og -spil
  1. Status

Tirsdagstræningen/-spil har haft færre deltager i første halvdel af sommersæsonen

Onsdag formiddag – faglige seniorer med ca. 12 deltagere

Torsdag formiddag (65+) fin tilslutning med ca. 16 deltagere

Torsdag eftermiddag – 6 nye brugere med i alt deltagere fra 12 – 16

Lørdag formiddag – 8 – 10 deltagere

 

 1. Sommersæsonen 2022

”Sommeråbent” i og med alle tilbuddene.

 • Padel
  1. Status

Mandag formiddag ca. 10 deltagere

Tirsdag aften 4 – 6 deltagere

Onsdag formiddag 4 – 6 deltagere

Torsdag aften 8 – 12 deltagere

 1. Sommersæsonen og evt. hele året fra 1. maj 2022 til den 30. april 2023

Opfølgning på kontingent og spilletider tages op på bestyrelsesmødet mandag den 19. september.

 • Opfølgning på årshjulet.
  1. Klubmesterskaber blev drøftet og interessen efterlyses for bl.a. at stå arrangementet. Klubmesterskaberne blev ikke gennemført.
 • Nyt fra Dansk Tennis Forbund og DGI
  1. ”Frivillig for Forening” – udsendt den 8. juni.

Bestyrelsen ønskede undersøgelsen gennemført hos klubbens medlemmer om interesse for at være frivillig i klubben.

 • Økonomi herunder medlemstal og status
  1. Børn og unge

17 tilmeldte

 1. Voksne

87 tilmeldte incl. ledelse m.fl.

 1. Padel

29 tilmeldte

Økonomien ser fortsat fornuftig, sund og god ud med en kassebeholdning på ca. 250.000 kr.

 

På generalforsamlingen blev der efterlyst jubilæumsfest i 2023 – 120 år for klubben. Hvornår skal det være på året – tages op senere

Turneringsprogram indkøbes – pris ca. 1.500 kr. – engangsydelse

 

Knud Erik – 13. september 2022