Bestyrelsesmøde d.13. Juli 2023

1.      Bemærkninger til dagsorden Else ordstyrer  
2.      Bemærkninger til referat fra sidste møde (referat er vedlagt)

a.      Vi følger op på de ting, som skulle undersøges, på næste møde den 7. august 2023.

Rettet referat vedhæftes

 

Der kigges på det hver især, nogle fik opgaver

 
Besøg af Farum Tennis Klub

Der kommer 40 personer i alt fra Farum. Heraf 28 børn.

A )Hvad skal vi servere for dem fredag aften (aftensmad til ca. 60 personer)?

B )Hvad skal vi servere for dem søndag (frokost til ca. 60 personer)?

 

Mad til 40, undersøge om vi kan få take away. Superbrugsen i Åkirkeby

 Alternativ. Forældre laver mad- Hanne laver skriv til dem

Frokost søndag Rugbrød/pålæg

Har fået svar

Superbrugsen kan ikke tilbyde noget

 

Hanne tovholder

1.      Boldrum og boldmaskine

Jeg har modtaget forespørgsel fra en forælder om nøgle til boldrum og adgang til boldmaskine. Jeg har afvist at udlevere nøgle, og dermed er der heller ikke adgang til boldmaskine. Det faldt ikke i god jord. Kan vi lave et bookingsystem til boldmaskine

Vi har drøftet muligheder for at medlemmer kan bruge boldmaskine.

Tirs-tors- lørdag er der træning- hvor det er muligt at bruge boldmaskine

info til forældren

 

 

 

 

 

  Hanne

1.      Bornholmsmesterskaber 2023 i Rønne Referat lavet særskilt for BM

Vedhæftes

 
2.      Ny kasserer

 

Der kan sendes en ”stillings annonce” med beskrivelse om jobbet i samarbejde med Kasper i DGI. Hanne
a.      Kirsten har meddelt, at hun ikke fortsætter efter næste generalforsamling. Proces med at finde ny kasserer bør startes nu.

3.      Evt.

Reklamerer for Skumtennis har fået mail om det

 Tennis Øst Kim Hansen Cheftræner har et tilbud til medlemmerne i morgen med undervisning for 300 kr for to timer.

Status antal medlemmer

40 ungdom

100 Senior

49 Padel (heraf 20 der kun spiller padel)

21 tilmeldt padel i sommerferie

Medlemmer af bestyrelse og trænere er kontingentfri

Aftalt der kommer beskrivelse til mødet i august 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten