Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. dec. 2022

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. december kl. 19.00 i DGI-Hallens kontor.

Mødedeltagere:

(BM)  Benny Mortensen                          (KC)    Kirsten Clemmensen                     (HE)    Hanne Espersen

(KH)    Kim Håkansson (afbud)                (MB)  Morten Bertelsen                           (EJ)     Else Jørgensen

(KET)  Knud Erik Thomsen                        (EL)     Esther Løsholdt – sekretær

Dagsorden:

 • Dagsorden – bemærkninger.

Ingen

 • Referat fra bestyrelsens møde mandag den 19. september 2022.

Godkendt

 

 • Børne- og ungetræningen:
  1. Vintersæsonen 2022/2023

Det kører fint, der er 13 -15 medlemmer, de hygger sig og spiller skumtennis uden alders opdeling. Træning en gang ugentligt. Gulerod til den der kommer flest gange til træning : en biograftur

 

 • Voksentræning og -spil
  1. Vintersæsonen 2022/2023:

Skumtennis 12 deltog.

Tennis på stor bane, ikke alle baner er brugt.

17 har betalt for indendørstennis

 

 • Padel
  1. Vintersæsonen 2022/2023

Der er 49 der spiller.

Vi fastholder man og onsdag i denne sæson ud og betaler.

Knud Erik taler med Mads Larsen om tider og især at vi skal bibeholde vores tider, denne sæson.

Sidste spilledag d. 22/12 og første i januar 2/1-23

 

 • Opfølgning på årshjulet.

Gennemgået

Generalforsamling skal indkaldes.

Børneattest på Rene, Hanne følger op på den.

 

 • Generalforsamlingen 2023 – tirsdag den 28. marts
  1. Medlemmer på valg

Kim, Knud Erik og Benny, Revisor og suppleanter

 

 

 1. Skal Rønne Tennis Klub skifte navn til Rønne Tennis og Padel Klub

Sendes som forslag til generalforsamlingen til vedtægtsændring

Logo rettes til

 

 

 • Opfølgning på mødet tirsdag den 6. december om samarbejdet mellem RTK og BRK jf. samarbejdsaftalen af 7. marts 2022.

Emner og hovedpunkter

Vi har et ønske på sigt at få lavet vores bane til Red Plus, men mødet aflyst da Klaus Rønne Jensen havde influenca

Vi indkalder til nyt møde.

 

 • Nyt fra Dansk Tennis Forbund og DGI
  1. Bliv frivillig i RTK – spørgeskema udsendt mandag den 5. september til medlemmerne – opfølgning.

Opfølgning med et julebrev, og vi vender tilbage til dem som har svaret på spørgeskema

 

 1. Fornyet samarbejde med DGI-Bornholm (Kasper Fruergaard Nissen) og Rønne Tennis Klub – emner:
  • Markedsføring af forskellige konkrete områder

 

Ønske om at Kasper fortsat kan hjælpe med tennis sportens dag, børn og unge.

Kaspers arbejdsområder er nu netop  Tennis og Padel.

Kontakten kan gå begge veje, så Kasper også gør os opmærksom på nye tiltag inden for tennis og padel.

Kasper Vil lægge tiden til de klubber, der er interesseret i udvikling , arbejder ud fra 3 barometer

Små ting, som hurtig kan gøres

Det nemme, som koster lidt

Det længere varende og ude i fremtiden

 

Vores problemer er, det kan være at have svært ved at løfte opgaven, så vil gerne have hjælp til tennissportens dag, Voksen intro

 

Samarbejde med andre klubber, er for nuværende meget lidt – måske sende ungdomsspillere  over at spille, også senior spillere kunne mødes klubberne imellem . For tiden er det nærmest arrangements af klubmester og BM vi er fælles om.

Rønne, Nexø har haft fælles aktiviteter, kunne ønskes med flere klubber

 

 • Vækstaftalen vilkår, indhold og varighed:

Aftalen går til 2023- Medlemstal ønskes til 185, nu har vi 158

Kasper kigger på aftalen. Og vender tilbage

 

 • Nye initiativer

Padel for ungdom – forslag om at rekrutterer trænere, for at få unge trænere, skal der udtænkes en koncept, så det bliver et attraktiv job.

Snak om at få cafeteriaet til opholds rum til de unge, det kan så reserveres til bestemte dage.

 

 • Røg-, tobak og nikotinfrit idrætsliv på Bornholm

Hanne været til møde med kommunen sundhedsmedarbejder, DGI vil gerne med kommunen, få skabt tobaks/nikotin fri idrætsområder i Rønne nord.

DGI sætter kampagne i gang evt med plakater, små videoer med klubben egne medlemmer, :

Tak for du ikke ryger her, når jeg spiller tennis

Vi skal lige vende det med med DGI hallens bestyrelse om holdninger på vores område.

 

 • Økonomi herunder medlemstal og status
  1. Nets – problemer med at gennemfører betalinger via betalingskort.

Stadig lidt problem med betaling Knud Erik taler med Nets.

Evt få Mobilepay – Knud Erik spørger Kim om fremgangsmåde

 

 1. Børn og unge 13 Medlemmer

 

 1. Voksne 17 Tennis (indendørs)

10 på skumtennis

 

 1. Padel 49

 

Økomomi

268806,14 kr.

 

 • Forslag/forespørgsel om

Event til Børn og Unge august 2023 Frederik Hausner Pedersen, fra Farum tennis klub.

Hanne stille uddybende spørgsmål til Farum om hvad de forventer af os, hvad skal der ske, mad indkvartering . Dato som forslag 11-13 august.

 

Knud Erik – 30. november 2022