Bestyrelsesmøde d.7. Aug 2023

Rønne Tennis Klub – bestyrelsesmøde den 7. august 2023, kl. 19:00 i DGI-Hallens Cafeteria

Mødetid er kl. 18:45.                              Mødet slutter kl. 21:00

Mødedeltagere: Benny Mortensen (BM), Else Jørgensen (EJ), Esther Løsholdt (EL), Hanne Espersen, (HE), Jette Barslund (JB), Kirsten Clemmensen (KC), Morten Bertelsen (MB)

 1. Bemærkninger til dagsorden Ingen
 2. Bemærkninger til referat fra sidste møde (referater er vedlagt) Ingen bemærkninger til referater, er klaret på mail og derefter rettet
  1. Referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2023.
  2. Referat fra bestyrelsesmødet den 13. juli 2023.
  3. Referat fra bestyrelsesmødet den 13. juli 2023 – BM
 3. Opfølgning jævnfør referater
  1. Esther – er der booket baner til besøg af Farum og venskabstræning den 14. august? Ja baner er booket
  2. Hanne – billige færgebilletter – der er skabt adgang til billige færgebilletter via DGI og idrætsaftalen. Ja undersøger med Kasper fra DGI
  3. Morten – kode til boldrummet i stedet for nøgle.  Morten spørger Per igen og hører om priser og muligheder
  4. Boldmaskine – Hanne har talt med og givet forælder besked. Info er giver videre Hanne har talt med medlemmet
  5. e) Kirsten – beskrivelse af kassererens opgaver. Er lave på skrift, Hanne får det
  6. f) ”Stillingsannonce” kasserer – afventer, at Kasper, DGI er tilbage fra ferie, så kontakter Hanne ham
 4. Status BM
  1. Bolde – afventer svar fra Tennis Øst, ferieramte.
  2. Pressekontakt og diplom – afventer, at Kasper, DGI er tilbage fra ferie.
  3. Præmier – afventer deltagerantal.
  4. Sponsorer – aftale med Bornholms Brand, Rema 1000 og Intersport er OK
  5. Hjælpere – køkken/kiosk, banepleje. Jette har styr på hjælpere og indkalder til møde
 5. Status senioraktiviteter
  1. Tirsdagstræning der er 7-10 til træning
  2. Torsdagstræning Der kommer mellem 4-20 til træning
  3. Lørdagstræning der kommer mellem 4-16 til træning
 6. Status ungdomsaktiviteter
  1. Ungdomstræning Godt besøgt, kommer flere til
  2. Fælles- /venskabstræninger (14. august i Rønne) det er der styr på
  3. Besøg af Farum Tennisklub i august der kommer børnmange på besøg med voksne også
 7. Status padelaktiviteter
  1. Sommerpadel – hvordan er det gået? Det er gået godt
  2. Er der aktiviteter i støbeskeen? Der skal afholdes møde for planlæggelse af vintersæson
 8. Tennis og padel indendørs
  1. Haltider Dgi hallen har vi fået som ønsket – Efter vores møde kom der mail fra Kirsten Sonne om at Træningshallen, først bliver klar til brug Primo november
 9. Status medlemmer/kontingenter
  1. Der er åbnet for halvt kontingent – tennis 400,- kr. for resten af året og det er også gældened for padel

 

 1. Økonomi
  1. Betaling af rejser og turneringer på Sjælland (Mirah og Mikkeline) – se vedlagte.
   1. Rejsefonden Vi undersøger om der kan søges tilskud til undgomsrejser og turneringer, på sigt kan laves retningslinjer for disse
  2. Godtgørelse Benny M. og Hanne, Hanne  følger op på det
  3. Budgetopfølgning Det ser godt ud
 2. Fastsætte dato for næste bestyrelsesmøde mandag d.11 september kl 19:00
 3. Benny havde fået forspørgsel om kontingent resten af året og det er 400.- kr pr del Tennis og Padel