Generalforsamling

Rønne Tennis Klub

                                                                                      13. feb. 2019  

                                          Kære medlemmer! 

I henhold til Vedtægter for Rønne Tennis Klub § 7, indkaldes der hermed til generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægterne, som kan findes på klubbens hjemmeside www.rønnetennisklub.dk

Tirsdag den 12. marts 2019 Kl. 18:30 i DGI`s MØDELOKALE.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

Bestyrelsen håber på godt fremmøde og ser frem til medlemmernes
aktive medvirkning ved drøftelse af planer og aktiviteter for den kommende sæson. 

Inden generalforsamlingen vil der, fra kl. 18:00, blive serveret et lettere måltid inklusiv øl eller vand. De der ønsker at deltage i dette traktement bedes tilmelde sig senest torsdag den 07. marts.
til Benny Mortensen på mortensenbenny@gmail.com

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen