1. feb. 2019  Kære medlemmer! 

I henhold til Vedtægter for Rønne Tennis Klub § 7, indkaldes der hermed til generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægterne, som kan hentes her

Tirsdag den 12. marts 2019 Kl. 18:30 i DGI`s MØDELOKALE.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

Bestyrelsen håber på godt fremmøde og ser frem til medlemmernes
aktive medvirkning ved drøftelse af planer og aktiviteter for den kommende sæson. 

Inden generalforsamlingen vil der, fra kl. 18:00, blive serveret et lettere måltid inklusiv øl eller vand. De der ønsker at deltage i dette traktement bedes tilmelde sig senest torsdag den 07. marts.
til Benny Mortensen på mortensenbenny@gmail.com

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Så blev der lagt brædder og sten på banerne.

Men husk at kunstgræsbanen er åben hele vinteren og man må godt reservere på hjemmesiden.

Et link til lidt om tennis her

Resultater fra årets BM afholdt i Nexø kan ses på Kredsen Hjemmeside

Grill aften 2018

Tennissportens dag på vores baner lørdag d. 5. maj 2018

Der lægges masser af energi for dagen

Flaget gik tops

Et lille udsnit af de fremmødte

Og så spilles der på banerne

I dag er gruset så blæst væk


Efter mange års virke i Tennisklubben har
Bent Ole Hansen og Ib Rasmussen
valgt at stoppe i bestyrelsen.

Samtidig har Lasse Glimberg også valgt at stoppe som suppleant.
Jesper Klindt som har været en del af trænerteamet har også valgt at stoppe.

En tak til alle for deres arbejde i Klubben
Men der er fundet nye afløsere:

Ny formand Knud Erik Thomsen


Nyt bestyrelsesmedlem Kim Håkansson
Ny suppleant Hanne Espersen

Lidt billeder fra Generalforsamlingen 2018

Afslutningsfest


 

Fra asfaltbane til kunstgræsbane

 www.danskebank.dk